Razvoj aplikacija

Rad sa Android aplikacijama – novi kurs CET-a

CET Škola računara prati potrebe svojih polaznika i stalno inovira svoj portfolio obuka. Zbog velikog interesovanja za Android aplikacije od nove godine pripremili smo kurs pod nazivom “Rad sa Android aplikacijama”.

Program obuke obuhvata obradu sledećih nastavnih jedinica:

 • Upoznavanje sa Android aplikacijama,
 • Aktivnosti i Intent-i, osnov Android načina programiranja,
 • Upoznavanje sa korisničkim okruženjem,
 • Dizajniranje interfejsa pomoću View-a,
 • Android servisi,
 • Prikaz slika i menu-a u korisničkom okruženju,
 • Čuvanje podataka i sadržaja,
 • Poruke i mreža,
 • Objavljivanje aplikacija na marketu,
 • Korišćenje Eclipse-a i Android emulatora.

  Više informacija o kursevima u CET-u možete dobiti na tel. 3281-614 ili e-mail: [email protected] .

Leave a Reply