Razvoj aplikacija

Skrivene opcije Access-a 2000

U ovom prilogu predstavljamo vam dve nbedokumentovane opcije koje u sebi nosi Access 2000 (97)

I Access, kao i većina drugih PC aplikacija, poseduje skrivene nedokumentovane opcije, takozvana uskršnja jaja. Ove aplikativne opcije nemaju nikakvu funkcionalnost u okviru programa, a zapravo predstavljaju određeni lični pečat, programerskih timova koji su razvili aplikaciju. Svakoga dana se otkrivaju te nove skrivene opcije, a sam Access ih poseduje u velikom broju, a mi ćemo vam predstaviti samo neke od njih. Neka od uskršnjih jaja su verovatano i sada, i dalje ostala tajna za sve nas – korisnike programa.

Put do tih skrivenih opcija je uglavnom komplikovan i zamršen, tako da je teško doći do njih, što je i bio cilj onih koji su ih ugradili. Prikazaćemo vam put do dve skrivene opcije Access-a 2000:

 • Igra Magic Eight Ball – Zamislite u Access je ugrađena i jedna igra. Reč je o prostijoj verziji bilijara, a doći do ove opcije i nije tako teško. Idite sledećim koracima:
  1. Ili kreirajte novu bazu podataka (novi *.mdb fajl), ili iskoristite postojeću.
  2. Otvorite datu bazu podataka i kreirajte novi makro. U Database prozoru kliknite Macros i kliknite New na gornjoj komandnoj liniji.
  3. Bez dodavanja bilo koje komande, snimite makro pod nazivom: Magic Eight Ball. Pazite da početna slova svake reči budu velika, a ostala mala.
  4. Zatvorite makro, pa drag-and-drop tehnikom prevucite na paletu alatki. Biće kreirana dugme-ikonica sa likom bilijarske kugle “osmice”.
 • Drugu vrlo opciju predstavlja zanimljiva trka automobila. Zvuči vrlo zanimljivo, zar ne:
  1. Kreirajte novu bazu podataka i snimite je pod nazivom: crazy cars.
  2. Kreirajte novu tabeli, te se spustite do 57 reda. Tasterom [Tab] pređite u treću ćeliju (kolonu) i unesite: cars4me (bez praznih mesta).
  3. Selektujte podatak i držeći pritisnute tastere [Ctrl+Shif+Alt] izaberite meni Help > About Microsoft Access.
  4. Držeći i dalje tastere [Ctrl+Shif+Alt], kliknite levim tasterom miša iznad ikone – ključa Microsoft Access-a. Sedite i uživajte.

Leave a Reply