Razvoj aplikacija

Slanje teksta u browser

Nakon prvog skripta (“Hello World!”), prećićemo na objašnjavanje najjednostavnijih funkcija, to su one koje služe za “slanje” običnog teksta u HTML (odnosno browser korisnika). Za “slanje” teksta PHP obezbeđuje tri vrste funkcija, a mi smo u prošlom prilogu iskoristili funkciju “echo”. Za primer ubacite sledeći kod u neki “.php” fajl, i pošaljite ga serveru (localhost\fajl.php):";
echo "Ovo je echo funkcija.", " ",
"P.S. Ovde mozete dodati i drugi string", " ",
"ako stringove razdvojite zarezom.";
print "

"; printf ("Ovo je printf funkcija."); print "

"; printf ("Funkcija printf se najcesce koristi za formatiranje brojki."); print "

";s printf ("Ne zaboravite zagradu sa funkcijom printf."); ?>

Rezultat koji će server vratiti će biti:

Ovo je print funkcija.

Ovo je echo funkcija. P.S. Ovde mozete dodati i drugi string ako stringove razdvojite zarezom.

Ovo je printf funkcija.

Funkcija printf se najcesce koristi za formatiranje brojki.

Ne zaboravite zagradu sa funkcijom printf.

Kao što vidite upotrebili smo sve tri funkcije:

* print – najjednostavnija funkcija za slanje teksta u prozor browser-a. Funkcija može da se navodi i bez, i sa zagradama.
* echo – funkcija slična prethodnoj, samo što ovde možete da kombinujete više stringova, koje obavezno odvajamo zarezima. Sa ovom funkcijom se ne koriste zagrade.
* printf – funkcija koja najčešće služi za formatiranje brojki kao intedžera, decimala itd. Ova funkcija obavezno zahteva upotrebu zagrada.

Nakon ove priče probajte da što više eksperimentišete sa ovim funkcijama, pošto su one jako bitne za PHP/HTML kombinovanje. U sledećem prilogu ćemo se baviti varijablama, vrstama varijabli i načinom njihovog definisanja.

One thought on “Slanje teksta u browser

Leave a Reply