Razvoj aplikacija

Sprečavanje pojavljivanja grupnog header-a u dnu stranice

Kada kreirate izveštaje koji u sebi imaju grupne Header-e (kod grupisanja podataka), trebali bi da se zaštitite od pojave grupnog Header-a na dnu stranice

Kada kreirate izveštaje koji u sebi imaju grupne Header-e (kod grupisanja podataka), trebali bi da se zaštitite od pojave grupnog Header-a na dnu stranice, kada se istovremeno podaci vezani za grupu pojave na vrhu sledeće stranice bez naslovne linije. U ovo slučaju izveštaj može biti totalno nepregledan, jer se na novoj stranici ne vide naslovi kolona vezani za prikazane podatke u Detail sekciji. Da bi ovo izbegli, trebali bi da uradite sledeće:

Kao prvo, postavite vrednost osobine KeepTogether, i sekcije detail i sekcije group heading na Yes.

Unutar obrade događaja OnPrint sekcije Group Header dodaje sledeći VBA programski kod

 Dim R As Report
  Set R = Me

  If R.Top > (8.9 * 1440) Then
    R.PrintSection = False
    R.MoveLayout = True
    R.NextRecord = False
  End If

Šta zapravo radi ovaj kod? Ovaj VBA kod koristi osobinu izveštaja Top (fizička udaljenost štampe od vrha stranice) i testira kolika će biti dužina štampanog dela u momentu samog procesa štampe. U ovom našem primeru testiramo da li će predviđena štampa prevazići jednu dužinu papira (8.9 inča). Ovu visinu možete odrediti i sami sabirajući visinu detail sekcije, visinu footer-a stranice i donje margine, a zatim oduzimajući ovu sumu od ukupne visine stranice.

Napomena: Access-ov interni merni sistem se izražava u tzv. twips-ovima, gde na jedan inč dolazi 1440 twips-a, zato je potrebno da baratamo sa twipsovima. Ukoliko koristite centimetre, na 1 centimetar dolazi 567 twips-ova.

 

Ukoliko se dogodi da Group Header treba da bude štampan na poziciji daljoj od 8.9 inča od vrha stranice, programski kod će odraditi sledeće:

PrintSection = False ‘ Ne štampaj group header na ovoj poziciji

MoveLayout = True ‘ Prebaci se na sledeću sekciju u okviru prikaza, što će biti vrh sledeće stranice ili kolumne

NextRecord = False ‘ Ne prelazi na sledeći rekord, pre toga štampaj header

Leave a Reply