Razvoj aplikacija

Tag Marquee na zabavniji način

Uz pomoć JavaScripta možemo vrlo lako iskontrolisati smer i brzinu kretanja teksta koji je ubačen unutar taga Marquee

Sigurno već poznajete tag <MARQUEE>, koji podržava Internet Explorer (i nove verzije Netscape-a), koji omogućava da određeni tekst scroll-uje (klizi) sa jedne da drugu stranu. U ovom prilogu ćemo vam prikazati kako da ovaj tag učinite još zabavnijim, tj. kako da uslovite brzinu i smer scroll-ovanja poruke. Primenom sledećeg JavaScript koda, učinićete da se tekst – poruka kreće u zavisnosti od kretanja pokazivača miša (onako kako ga posetilac pokreće). Smestite sledeći kod unutar <HEAD> taga:
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
var statican = false;

function stoj() {
tekst.scrollAmount = 0;
statican = true;
}

function kreni() {
tekst.scrollAmount = 5;
statican = false;
}

function scrolldir() {
mid = screen.width / 2;
mis = event.x;
if (mis > mid)
if (statican == false) {
speed = (mis – mid) / 25;
tekst.scrollAmount = speed;
}
tekst.direction = “right”;
}
else {
if (statican == false) {
speed = (mid – mis) / 25;
tekst.scrollAmount = speed;
}
tekst.direction = “left”;
}
}
//–>
</SCRIPT>

A sledeći programski kod dodajte u telo stranice:
<BODY ONMOUSEMOVE=”scrolldir()”>
<MARQUEE NAME=”tekst” ID=”tekst” BEHAVIOR=”scroll” DIRECTION=”left” SCROLLAMOUNT=”5″ SCROLLDELAY=”1″ HSPACE=”0″ VSPACE=”0″ ONMOUSEOVER=”stoj()” ONMOUSEOUT=”kreni()”>

<B>Ovo je tekst koji scroll-uje!</B> </MARQUEE>

Kada učitate stranicu, pojaviće se “klizeći” tekst, i u slučaju da pokazivač miša pomerate levo ili desno u datom smeru će se pomerati i tekst. Isto važi i za brzinu scroll-ovanja, ako brže pokrećete miša, brže će se kretati i scroll-tekst.

Leave a Reply