Razvoj aplikacija

Ugrađene ASP komponente u IIS

Prilikom dizajniranja ASP stranica možemo koristiti usluge objekata i komponenti koji su ugrađeni u IIS (Internet Information Server)

U početnim ASP prilozima napomenuli smo da . Tada smo i naveli najbitnije ugrađene objekte, a sada ćemo se pozabaviti ugrađenim komponentama. Jedna od najpoznatijih ugrađenih komponenti je i ADO (ActiveX Data Objects) komponenta koja služi za direktan i vrlo pogodan pristup resursima baza podataka. Ovom komponentom ćemo se i najviše baviti. Pored ADO komponente, ASP podrazumeva i druge komponente koje dolaze sa instalacijom IIS-a. Velika prednost ovih komponenti je što smanjuju potrebu za programiranjem jer nude gotove koncepte, pa na vama ostaje da samo pozivate njihove metode i osobine. Pored ovih ugrađenih komponenti na tržištu postoji veliki broj komercijalnih komponenti, čijom kupovinom možete sebi uštedeti dane i dane programiranja. Pre nego što kupite i upotrebite ove komercijalne komponente, raspitajte se kod svog budućeg hosting provajdera, koje komponente podržava i da li dozvoljava instalaciju dodatnih. Određeni broj provajdera ne dozvoljava instalaciju dodatnih komponenti iz razloga bezbednosti i stabilnost svojih sistema.

Ugrađene ASP komponente

Sada ćemo vam predstaviti sve komponente ugrađene u IIS (po abecednom redu) i ukratko objasniti čemu koja komponenta služi:

  • Ad Rotaror komponenta – komponenta koja olakšava rotiranje oglasa – banera na ASP stranicama.
  • Browser Capabilities komponenta – komponenta koja omogućava detekciju klijenata/čitača i na taj način obezbeđuje važne statističke podatke.
  • Content Linking komponenta – komponenta koja obezbeđuje lakše snalaženje sa tabelama sadržaja i lakše linkovanje.
  • Content Rotator komponenta – komponenta vrlo slična komponenti Ad Rotaror s tim što se ovde radi o rotaciji sadržaja na stranicama (uglavnom tekstualnih) i u to u određenom procentu.
  • Counters komponenta – komponenta koja na jednostavan način obezbeđuje brojače vašim stranicama.
  • Page Counter komponenta – komponenta koja predstavlja naročitu vrstu brojača za praćenje saobraćaja na stranicama.
  • Permission Checker komponenta – složena komponenta koja služi u zaštiti sadržaja.
  • Tools komponenta – složena višenamenska komponenta koja pomaže u dinamičkom kreiranju prilagodljivih stranica.

Leave a Reply