Razvoj aplikacija

Unos podataka u MySQL bazu

U ovom prilogu predstavljamo vam kako iskoristiti baze podataka, ali ovaj put za upis postojeće tabele i čuvanje podataka bitnih za web aplikacije

N akon upoznavanja sa načinima pristupa bazama podataka koje se nalaze na MySQL serveru, i iščitavanja i prikazivanja tih podataka u browser-u, predstavićemo vam kako iskoristiti iste baze podataka, ali ovaj put za upis postojeće tabele.

Za potrebe primera, pretpostavićemo da imamo bazu podataka “mojaBaza” i tabelu “Proizvod” u njoj, sa poljima [id], [naziv], [tip] i [količina].

Za početak, da bi uopšte nešto upisali u bazu podataka mora prethodno te podatke preuzeti od korisnika i zatim ih proslediti odgovarajućoj PHP skripti. Zato je potrebno da prvo kreiramo HTML formular koji će služiti za unos traženih podataka. Formular može da izgleda npr. ovako:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Formular unosa u magacin</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=”#FFFFFF”>
<center>
<FORM METHOD=POST ACTION=”dodaj.php“>
<input type=”hidden” name=”id” value=”NULL“>
<TABLE border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<TR height=”20″>
<TD colspan=”3″>Unos u magacin</TD>
</TR>

<TR>
<TD>Naziv proizvoda</td>
<TD> <input name=”naziv” type=”text“> </TD>
</TR>

<TR>
<TD >Tip proizvoda</td>
<td> <input name=”tip” type=”text” > </TD>
</TR>

<TR >
<TD >Količina</td>
<td> <INPUT NAME=”kolicina” TYPE=”text“> </TD>
</TR>

<tr>
<td><center>
<input name=”submit” type=”submit” value=”Unesi“>
</td>
</tr>
</TABLE>
</FORM></BODY></HTML>

Kao što možete videti na slici, imamo tri ulazna INPUT polja koja služe za unos jednog novog sloga u tabelu [Proizvod]. Pritiskom na dugme [Unesi], metodom POST podaci se šalju skripti “dodaj.php” na obradu. Stranica “dodaj.php” će imati sledeći kod:

<?
$DBhost = “naziv_servera”;
$DBuser = “kor_ime”;
$DBpass = “lozinka”;
$DBName = “mojaBaza”;
$table = “Proizvodi”;

$connection = mysql_connect (“naziv_servera”, “kor_ime”, “lozinka”)
or die(“Povezivanje nije moguce.”);

$sqlquery = “INSERT INTO $table
VALUES(‘$id’, ‘$tip’, ‘$naziv’,’$kolicina’)”;

$results = mysql_query($sqlquery);

mysql_close();

print ” <HTML> <TITLE> Unos u bazu podataka </TITLE> <BODYBGCOLOR=\”#FFFFFF\”> <center>
<table border=\”0\”width=\”500\”><tr><td>”;

print “<p> <center>Upravo ste u bazu uneli sledeće podatke <p><blockquote>”;
print ” Naziv proizvoda: $naziv
<p>Tip proizvoda: $tip
<p>Količina: $kolicina
</blockquote></td></tr>
</table>
</center></BODY></HTML>”;
?>

Na početki koda inicijalizujemo varijable koje se koriste u skripti, a zatim se konecionom varijablom $connection spajamo na bazu i odgovarajuću tabelu. Jednostavno, umesto ovih gore navedenih (naziv_servera, kor_ime, lozinka…), unesite sostvene vrednosti varijabli. Zatim dolazi ona ljučna linija PHP koda, a to je SQL naredba kojom u tabelu [Proizvodi] unosimo novi slog sa vrednostima prenetim iz formulara.

Prvo kreiramo sam SQL upit koji smeštamo u $sqlquery varijablu i zatim tu varijablu prosleđujemo ugrađenoj funkciji mysql_query. Zapazite još i polje [id], odnosno varijablu. Ovo polje u tabeli je AUTO_INCREMENT polje, tako da tu ne moramo imati nikakav ulaz, tj. za njega se brine sam MySQL sistem (uvećava vrednost u svakom novom slogu za korak 1). I to je to, ostaje na vama da isprobate ovaj primera, i da ga kasnije primenite u sopstvene aplikacije.

Leave a Reply