Razvoj aplikacija

Upravljanje projektima korišćenjem softverskih sistema

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kaliteta poziva zainteresovan da prisustvujete BESPLATNOM seminaru: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA koji će biti održan 22. februara 2008. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12 u sali VI.

Namera Privredne komore Beograda je da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga i na taj način doprinesu ličnoj afirmaciji i jačanju konkurentnosti privrede Beograda.

Seminar pruža priliku učesnicima da ovladaju procedurama upravljanja projektima kao i da sistematišu stečena znanja iz ove oblasti. Takođe, polaznici seminara će imati mogućnost da se upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.

Seminar je namenjen licima koja vode i kontrolišu realizaciju projekta – liderima timova, kao i članovima timova koji rade na pojedinim fazama projekta. Realizator programa i predavač na seminaru je gospodin Darko Plamenac, magistar tehničkih nauka, projekt menadžer na građevinskim projektima i konsultant nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“.

Prijava učešća je do 21. februara 2008. godine, a Privredna komora Beograda je za svoje članice omogućila učešće na seminaru bez kotizacije.
Program seminara

Leave a Reply