Razvoj aplikacija

Validacija podataka sa forme

Jedna od osnovnih funkcija JavaScript-a je validacija ulaznih podataka sa forme, koji se dalje prosleđuju programima koji se izvršavaju na serveru. Ovi programi mogu biti serverski-JavaScript programi ili CGI skriptovi. Validacija je bitna zbog:

  • Smanjuje se protok prema serveru. “Loši ulazni podaci” su već filtrirani pre nego što dođu do serverskih aplikacija.
  • Smanjuje se kašnjenje izazvano greškama. U slučaju da nema validacije, podaci putuju do servera, tamo se izvrši validacija, pa se onda pogrešni podaci ponovo vraćaju na unos.
  • Na ovaj način se pojednostavljuju serverske aplikacije.

Generalno, validaciju ćete vršiti u dva slučaja:

  • Kada posetilac unese podatke, možemo da ih ispitamo kada se dogodi događaj “OnChange” i to za svaki element forme.
  • Kada korisnik šalje podatke, tj. kada se dogodi “OnClick” na dugmetu Submit.

Evo i primera validacije podataka na formi:

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
function Pozitivan(s)
{return (parseInt(s) > 0)}
function provera_kol (item, min, max)
{
var returnVal = false
if (!Pozitivan(item.value))
alert(“Molimo, unesite pozitivan broj”)
else if (parseInt(item.value) < min)
alert(“Unesite ” + item.name + ” da bude veca od ” + min)
else if (parseInt(item.value) > max)
alert(“Unesite ” + item.name + ” da bude manja od” + max)
else
returnVal = true
return returnVal
}
function Proveri_i_Posalji(form)
{
if (provera_kol(form.Kolicina, 0, 999))
{
alert(“Narudzba je poslana!”)
return true
}
else {
alert(“Greska, narudzba nije poslana!”)
return false
}
}
</SCRIPT>
</HEAD>

Prva funkcija Pozitivan vraća vrednost True, ako je ulazna vrednost pozitivna, u suprotnom vraća False. Funkcija Provera_kol uzima tri argumenta: objekat kolicina koji je u vezi sa elementom forme i koji treba da se proveri, i tu su još minimalna i maksimalna vrednost dozvoljena za vrednost “kolicine”. U stvari funkcija proverava da li se vrednost “kolicina” nalazi u dozvoljenim granicama i ako nije, pojavljuje se Alert prozor (upozorenje). I treća funkcija Proveri_i_Posalji preuzima objekat forme kao argument (form.Kolicina), proverava ga funkcijom “provera_kol” i ako je sve u redu, šalje podatke i prikazuje poruku o tome. U slučaju greške, podaci se ne šalju i prijavljuje se greška.

Leave a Reply