Software

Razvoj fiskalnog drivera za OBI

Vodeći lanac Uradi-sam trgovina, nemački OBI počeo je projekt lokalizacije POS softvera baziranog na linux okruženju u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska). Sa obzirom na stečeno iskustvo i znanje u sličnim projektima OBI se odlučio na implementaciju ovog projekta sa Service Plusom

Projekt obuhvata lokalizaciju i razvoj drajvera za fiskalni štampač pod Linuxom, integraciju drivera sa postojećom POS aplikacijom, sertifikaciju softvera, isporuku fiskalnih štampača i održavnje drajvera i fiskalnih štampača. Kako je plan izvedbe vrlo kratak ovakav projekt predstavlja jedan veoma interesantan izazov sa svaku IT kompaniju.

Obzirom na izričito kvalitetno obučene programere čiji fokus je upravo Linux i programiranje skoro na nivou hardware-a Service plus je apsolutno siguran da će pravovremeno ispuniti sve projektne korake. Planirani kraj aktivnosti vezane za razvoj je avgust, a završetak kompletnog projekta u septembru ove godine

Leave a Reply