Software

Rešenje ASEBA BPS iz Srbije dobilo međunarodni sertifikat

Rešenje za upravljanje dokumentima kompanije Asseco SEE Srbija, ASEBA Banking Process Suite (ASEBA BPS), sertifikovano je od strane kompanije EMC, svetskog tehnološkog lidera u oblasti upravljanja informacijama.

Asseco SEE Srbija je prva kompanija u Evropi koja ima na ovaj način sertifikovano rešenje u oblasti bankarskog poslovanja, a ASEBA BPS i zvanično ušla u katalog proizvoda kompanije EMC.

Ključne karakteristike i koristi koje rešenje donosi su:

  • Integritet podataka (data integrity) sa bankarskim core sistemima;
  • Usaglašenost sa zakonskim aktima, procedurama NBS kao i svetskim standardima u bankarskom i dokument menadžment poslovanju kao što su BASEL II i MoReq2;
  • Revizionu sigurnost arhivske građe;
  • Automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa;
  • Značajno smanjenje operativnih troškova uz povećanje efikasnosti;
  • Efikasnije donošenje poslovnih odluka na osnovu „real time“ informacija;

Asseco SEE je implementirao rešenje u nekoliko banaka jugoistočne Evrope među kojima treba izdvojiti: Komercijalna banka a.d. Beograd, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, Societe Generale banka u Srbiji i Albaniji, EFG bank a.d. Beograd…
ASEBA BPS rešenje će biti predstavljeno na prestižnoj konferenciji „EMC Momentum“ (5-8 novembar, Beč).

Leave a Reply