Software

Rusija protiv internet piraterije

Rusija se neće miriti s prekršajima u sferi zaštite  intelektualne svojine, – izjavio je  premijer Vladimir Putin, istupajući u sredu na kongresu Ruskog knjižnog saveza.  Prema njegovim rečima, na Internetu se mogu naći ne samo dela klassika, već i  nedavno izdata dela savremenih pisaca, i to, bez njihove saglasnosti i, razume se, sasvim besplatno, – podvukao je Putin. Takva je intelektualna dobrotvorna delatnost, prema mišlenju  šefa vlade, direktno kršenje autorskih prava.

Putin je podsetio da je formirana specijalna vladina komisija, čiji je zadatak naći najefikasnija rešenja, koja će obezbediti garancije autorima da bi se tržište digitalnih knjiga razvijalo civilizovano i na legalnoj osnovi. Pri tome je premijer skrenuo pažnju da nijedna zemlja nije uspela da u punoj meri pobedi internet-gusarstvo,  u nekim državama ono stiče oblik političkih stranki.

Leave a Reply