Software

S-CUBE SOLUTION na iSEC 2013 predstavlja napredne informacione tehnologije

S-CUBE SOLUTION DOO pomaže preduzećima da napredne informacione tehnologije (IT) pretvore u moćne alatke za unapređenje poslovanja optimalno prilagođene njihovim potrebama.

Kompanija je osnovana početkom 2005. godine u Beogradu zajedničkim ulaganjem stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i implementaciji poslovnih informacionih sistema i specijalizovanih aplikacija, u pružanju konsultantskih usluga iz oblasti IT-a, te sa iskustvom u oblasti unapređenja poslovnih procesa.

scube

Zapošljava IT inženjere i konsultante kako bi obezbedili što kvalitetniju podršku poslovanju malih i srednjih preduzeća i njihovom prilagođavanju uslovima globalizacije tržišta. Sarađuju sa ekspertima iz različitih oblasti: IT-a, QMS-a, oblasti organizacije i upravljanja savremenim preduzećima.

Timski rad je osnovna baza svih odnosa u kompaniji. Stvarajući partnerske i kolegijalne odnose sa klijentima u kompaniji se drže nekoliko čvrstih metodoloških pravaila: Ne donose odluke bazirane na profitu a njihova reputacija se zasniva na tome da rade ono što je najbolje za one kojima rade posao; Uvek biraju pravi pristup, nikad lakši pristup; poverenje je osnova svega i krajnji cilj svakog njihovog partnerstva; Preuzimanje odgovornosti za svoj rad i garancija za preuzeti posao je drugi stub na kome baziraju svoje poslovanje; Treći stub je relaksacija klijenta i pretvaranje svakodnevnog korišćenja IT tehnologija u jednostavan i zanimljiv posao; Klijentovo je da zaboravi na računar i radi svoj posao, a sve ostalo je briga S-CUBE SOLUTION-a.

Leave a Reply