Software

Sadržajno organizovanje podataka uz MFC PIS

Termin proizvodno informacioni sistem (PIS) podrazumeva red, uređenje i svrhu. Ovaj sistem podrazumeva organizovanje podataka na sadržajan način i omogućava pristup informaciji u razumno prihvatljivom vremenskom periodu

Svaka kompanija kojoj je imperativ savremeno poslovanje i dobar odnos sa klijentima, teži unapređenju interne komunikacije među zaposlenima, tačnije među sektorima koji podjednako učestvuju u realizaciji nekog poslovnog procesa. Menadžment kompanija kojima je strateški cilj pozicioniranje na tržištu (zauzimanje liderske pozicije na tržištu) investiranje u savremena informatička rešenja, koja na prvi pogled predstavljaju skupu investiciju, vidi kao značajnu dobit na duže staze. Uređena, informisana, obučena i pripremljena organizacija ostvariće mnoge prednosti savremene tehnologije i poslovnog rešenja brže i bezbolnije nego ona koja jednostavno samo reaguje na situaciju koja se dogodi.

Proizvodni informacioni sistem je integrisano poslovno rešenje koje kompaniji ili drugoj organizaciji obezbeđuje obradu poslovnih podataka i alate za donošenje odluka, neophodnih da bi se efikasno upravljalo poslovanjem u skladu sa deklarisanom misijom i postavljenim ciljevima. Ovaj termin podrazumeva red, uređenje i svrhu, kao i organizovanje podataka na sadržajan način i pristup informaciji u razumno prihvatljivom vremenskom periodu. Proizvodno informacioni sistemi omogućavaju menadžmentu firmi da u svakom trenutku prate tok nekog procesa, na nivou svoje odgovornosti, kako bi početni zahtev korisnika bio realizovan u najkraćem mogućem roku. Proizvodno informacioni sistem treba uvek da počne od vrha organizacije, imajući u vidu viziju i dugoročne ciljeve. Sistem sadrži definisane metode za prevođenje strateških planova u taktičke i detaljne operativne planove, i uspostavlja povratne mehanizme kontrole realizacije planova. Sistem u celini obezbeđuje svakom pojedincu, korisniku, da izvršava svoje zadatke jednostavnije, preciznije i efikasnije, pružajući mu sve potrebne podatke i alate za realizaciju njegovih poslovnih funkcija. Promena odnosno transakcija koja se dogodi u bilo kom poslovnom procesu i organizacionom delu, bilo kom trenutku i na bilo kom mestu, trenutno je vidljiva u celom poslovnom sistemu i omogućava adekvatnu reakciju, kako izvršiocima tako i rukovodstvu organizacije na svim nivoima.

Zašto MFC PIS?

Kada organizacija sebe prepozna u jednoj ili više navedenih poslovnih situacija, pravo je vreme da se ozbiljno razmotri uvodenje novog, savremenog poslovnog rešenja:

• nepoznati, netačni ili neprecizni finansijski i poslovni rezultati, troškovi poslovanja, robna i finansijska stanja;

• nemogućnost planiranja i predviđanja, konstantno previsok nivo zaliha u odnosu na proizvodne ili prodajne potrebe;

• veliki napor da bi se došlo do podataka, višestruke i nekonzistente evidencije;

• neadekvatan odgovor na zahtev partnera i korisnika, i

• nemogućnost postojećeg sistema da realizuje eBusiness funkcije, integriše poslovanje sa globalnim tržištem, i/ili da prati rast i razvoj organizacije.

U cilju unapređenja poslovanja i pravovremenog odgovora na zahtev korisnika usluga, MFC−Mikrokomerc razvio je PIS na nivou svoje organizacije. Jedna od osnovnih delatnosti ove kompanije je pružanje usluga mikrofilmovanja i skeniranja dokumentacije, pri čemu se, kao rezultat obrade dokumentacije, klijentima isporučuju mikrofilmske rolne i/ili skenirane slike i prateći podaci u obliku upotrebljivom iz softverskih aplikacija koje su takođe proizvod kompanije. Kako bi uspostavio potpunu kontrolu i omogućio pravovremeno planiranje resursa, MFC Mikrokomerc je uveo sistem koji bi omogućio jednostavno i efikasno evidentiranje svih učesnika u procesu obrade, klijenata i konkretnih poslova, uz mogućnost dobijanja relevantnih izveštaja i statističkih podataka.

Ova aplikacija omogućila je MFC−u, bolju i organizovaniju saradnju među sektorima koji su aktivni akteri nekog poslovnog procesa, eksplicitan uvid u određene faze obrade dokumenata, čime je mogućnost greške smanjena na minimum. S obzirom na osnovnu delatnost firme, postupak obrade dokumentacije klijenata podrazumeva nekoliko faza i učešće većeg broja ljudi, a počinje od prijema i transporta, pa sve do isporuke konačnog proizvoda. Praćenje svih faza procesa obrade i tačan uvid u način i status svakog započetog posla je od suštinskog značaja za MFC MIKROKOMERC, zbog činjenice da su proizvodni kapaciteti veliki.

Kako funkcioniše PIS u MFC-Mikrokomercu?

Da bi se dokumentacija pripremila i obradila u okviru sistema MFC PIS potrebno je obaviti određene radnje koje započinju odlukom direktora da započne novu instancu procesa.

On u okviru modula DocFlow, internog DM sisitema Spider.Net, otvara novi zahtev definišući naziv klijenta i vrstu dokumentacije koja će se obrađivati, kao i broj ugovora koji se odnosi na dati posao. Pomenuti ugovor se opciono dodaje instanci procesa iz elektronske arhive sistema Spider.Net i zahtev se prosleđuje sektoru prodaje. Sektor prodaje dobija zadatak kao novu stavku u okviru procesa obrade dokumentacije u aplikaciji DocFlow, proverava o kom klijentu se radi i koju dokumentaciju treba obraditi i pokreće aplikaciju za generisanje opisa posla, tj. za kreiranje elektronskog obrasca. Nakon unošenja podataka kroz više tematskih ekrana, zaposleni potvrđuje unos i čeka da se elektronska forma obrasca pojavi u instanci procesa u DocFlow−u. Direktor prodaje dobija novu stavku u fazi procesa u kojoj učestvuje, proverava pristigla dokumenta i prihvata ili odbija zahtev. Ako je zahtev prihvaćen, direktor prodaje prosleđuje instancu procesa nadležnom u sektoru usluga. Sektor usluga proverava pristigli zahtev i formira predlog plana aktivnosti koji obuhvata ljude i opremu i predloženi raspored prosleđuje tehničkoj podršci.

U ovoj fazi moguće je odbijanje zahteva koje se manifestuje prosleđivanjem instance procesa u odgovarajuću fazu. Operater tehničke podrške prima zahtev u okviru modula DocFlow, proverava raspoloživost kapaciteta i ukoliko jezahtev prihvatljiv vrši prenos podataka sa elektronskog obrasca u aplikaciju MFC PIS. Sektor usluga vrši planiranje posla po radnom mestu, pri čemu se podrazumeva da su podaci o radnim mestima i opremi ažurni. Definišu se aplikacije koje će se koristiti za pojedine aktivnosti. I u ovoj fazi moguće je odbijanje zahteva koje se manifestuje prosleđivanjem instance procesa u odgovarajuću fazu.

Operateri na skenerima i na računarima za unos i proveru podataka pri dolasku na posao se registruju na sistemu za evidentiranje prisustva i zauzimaju poziciju na radnom mestu koje im je dodeljeno i pokreću određene aplikacije obavljajući radne zadatke. Krajnji proizvod nakon obrade dokumentacije je digitalni ili analogni oblik dokumenta koji se predaje klijentu/korisniku usluga. Ovakav piramidalni koncept koji obezbeđuje MFC PIS, omogućava praćenje toka dokumentacije i uvid u sve njene faze, kao i pravovremeno reagovanje u slučaju zastoja u nekom od navedenih procesa.

Na osnovu prikupljenih podataka iz MFC PIS−a i njihovom kasnijom obradom, dobijaju se informacije koje su od suštinskog značaja za planiranje kapaciteta, predviđanje i adekvatno reagovanje na zahteve korisnika. Poslovno informacioni sistem sa svim navedenim karakteristikama, obezbeđuje sledeće:

• Mogućnost jednostavnog definisanja i ažuriranja učesnika u postupku obrade dokumentacije klijenata;

• Mogućnost jednostavnog planiranja resursa u sektoru usluga.

• Mogućnost efikasnog rada operatera u pojedinim fazama obrade.

• Mogućnost generisanja različitih vrsta statističkih i drugih izveštaja,

• Mogućnost razmene podataka sa drugim aplikacijama.

Leave a Reply