Software

Saga predstavila SaaS na Yu info konferenciji

Međunarodna konferencija Yu info je po 17. put okupila stručnjake iz različitih oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Više od 500 učesnika konferencije će kroz raznovrsne programske forme, putem formalnog i neformalnog druženja, čuti iskustva najboljih ICT profesionalaca, istraživača i menadžera i proširiti svoju mrežu poslovnih kontakata.

Poslednje predavanje prvog dana, na temu ponude softvera kao servisa, održala je Ljiljana Berat, Pomoćnik Izvršnog direktora za prodaju i poslovni razvoj Sage. Koncept softver kao servis (SaaS – Software as a Service) predstavlja korišćenje aplikacije preko interneta, posredstvom provajdera koji naplaćuje uslugu korišćenja softvera. Glavne prednosti ovog vida poslovanja su brza implementacija, manja početna investicija, dobro je prihvaćeno od strane korisnika, manja administracija, u pitanju je sigurno i provereno rešenje i plaća se po korisniku, paralelno sa potrebama preduzeća. Primenom SaaS rešenja poboljšava se prodaja, smanjuje ulaganje u IT i preduzeće lakše usklađuje poslovanje prema planiranoj strategiji.
Gospođa Berat je takođe predstavila CubeTree komunikacionu platformu za internu poslovnu komunikaciju, koja poboljšava produktivnost zaposlenih. CubeTree počiva na web 2.0 alatu (mikro bloging konceptu i Facebooku) i prilagođen je poslovnim korisnicima, a tehnologija povezivanja se razvija uporedo sa poslovanjem.
Na kraju je zaključila da SaaS nije „prolazna moda“, već da razvoj ovakve vrste poslovanja napreduje veoma brzo i da se može primenjivati u preduzećima svih tipova i veličina. Glavna prednost SaaS tehnologije je povećanje efikasnosti njenom implementacijom u poslovnu strategiju preduzeća.

Leave a Reply