Software

Firma SAOP optužuje Billans International za falsifikovanje softvera

Preduzeće SAOP, proizvođač poslovnih programa za preduzeća i javne ustanove, obavestilo je javnost prošle nedelje da je preduzeće Billans International falsifikovalo internetni program SAOP miniMAX i da ga plasira pod robnom markom Billans.

U saopštenju se navodi da, SAOP od društva Billans International zahteva momentalni prekid prodaje programa Billans i momentalno zaustavljanje delovanja programa, uključujući prekid usluga tehničke podrške za program. Billans International plasira svoje rešenje u Republici Srbiji od januara ove godine i za to vreme stekao je nepoznati broj korisnika.

SAOP naglašava da će oni najviše izgubiti zbog plagijatorstva Billansa, jer će biti primorani da u što kraćem roku napuste poslovni program preko koga trenutno vode svoje poslovanje. Među korisnicima Billansa su i neki računovodstveni servisi, koji preko ovog sistema izvode usluge računovodstva za svoje stranke, kao i preduzeća za savetovanje i obrazovanje.

“SAOP će svim pravnim sredstvima štititi svoju intelektualnu svojinu, sve dok Billans International ne prestane sa aktivnostima plasiranja i prodaje programa Billlans. Verujemo da imamo moralnu i materijalnu dužnost da zaštitimo naše poslovanje, zaposlene, poslovne partnere i na kraju korisnike, koji veruju sistemu miniMAX i sa radošću ga koriste u svakodnevnom poslovanju”, rekao je Sandi Boršo, direktor prodaje i marketinga u SAOP-u.

U SAOP-u su preduzeće Billans International, koji vodi bivši direktor SAOP-a Marjan Mrhar, već pozvali da prekine sa svojom delatnošću, a takođe su o sumnji plagijata već obavestili i njihove poslovne partnere. “Billans International svoje autorstvo obrazlaže ništavnim ugovorom koji je Marjan Mrhar sklopio sa bivšim SAOP-ovim razvojnim partnerom YU SPIN”, objasnio je advokat Peter Fašun iz Advokatskog društva FMMS o. p., d. o. o., koji je i pravni zastupnik preduzeća SAOP u njegovim tužbama protiv Mrhara u Sloveniji.

U SAOP-u trenutno razmatraju različite moguće sudske postupke u vezi sa kršenjem SAOP-ovih autorskih prava, uključujući i tužbu za odštetu, kao i obaveštavanje nadležnih organa Evropske unije koji se bave zaštitom autorskih prava. Ovom prilikom je advokat Fašun još i naglasio da pored svih umešanih na strani preduzeća Billans International, za kršenje autorskih prava (sa svim svojim posledicama) odgovaraju i svi poslovni partneri i preduzeća koja koriste Billans, uprkos saznanju da se radi o plagijatu.

Leave a Reply