Software

SAP kupuje Sybase za 5,8 milijardi dolara

Strateški potez koji će ubrzati primenu SAP rešenja kroz mobilne platforme kako bi se pomoglo kompanijama u upravljanju i analiziranju poslovnih informacija i procesa na bilo kom uređaju.

SAP LogosKompanije SAP i Sybase, Inc., Dablin, Kalifornija (USA) objavile su da je SAP-ova ćerka kompanija SAP Amerika, Inc., potpisala dogovor o pripajanju sa kompanijom Sybase. Ovaj dogovor će povezati dva lidera iz oblasti informacionih tehnologija (IT) i omogućiti komapnijama da na bolji način upravljaju svojim “mobilnim okruženjima.“

Kao rezultat ovog pripajanja, korisnici će moći bolje da kanališu izuzetno veliku količinu podataka i u realnom vremenu pruže informacije poslovnim korisnicima bez obzira gde rade, tako da oni mogu brže donositi odluke bazirane na preciznim i tačnim informacijama. Kompanije će povećati produktivnost, brzinu i agilnost, a sve ovo će omogućiti i rast njihovog poslovanja. Uslovima ugovora o spajanju definisano je da SAP Amerika pripremi tendersku ponudu u kešu za akcije Sybase, koje se trenutno prodaju na berzi za 65 dolara po akciji, što znači da će SAP kupiti Sybase za ukupno 5.8 milijardi dolara. SAP će 2.75 milijardi dolara platiti u kešu, a ostalo će platiti od kredita koji garantuju Barclays Capital i Deutsche banke. Upravni odbor kompanije Sybase je jednoglasno odobrio ovu kupovinu.

Obe kompanije i SAP i Sybase će imati mnogo koristi od ovog pripajanja i zbog portfolija proizvoda i zbog tržišnog udela. SAP će ubrzati primenu svojih rešenja na mobilnim paltformama i realizaciju svoje računarske vizije. Sybase inovativne mobilne platforme mogu povezati sve aplikacije i podatke (SAP ili neke druge) i omogućiti njihovu primenu na mobilnim uređajima.

SAP, Sybase i njihovi korisnici biće u mogućnosti da se povežu porukama kroz Sybase mrežu koja ima oko 4 milijarde mobilnih pretplatnika i više od 850 operatora širom sveta i da u tu mrežu uključe svoje potrošače kroz upozorenja, transakcije i promocije na njihovim mobilnim uređajima.

Za Sybase, SAP tehnologija će omogućiti i obezbediti izuzetno poboljšanje perfromansi u njihovim analitičkim sposobnostima obrade podataka. Sybase će biti u mogućnosti da prenese svoju kompleksnu obradu podataka i analitičku ekspertizu, koja je sačinjena za finansijski sektor, na druge korisnike u drugim industrijama, tržištima i proizvodima u kojima SAP ima dominantno prisustvo. Konačno, Sybase će svoj najvažniji posao sa bazama podataka poboljšati zahvaljujući SAP tehnologiji koja obezbeđuje integrisane transakcione i analitičke mogućnosti.

Ova sinergija između dve kompanije će pored ostalog unaprediti i mogućnosti za SAP i Sybase ekosisteme.

Leave a Reply