Software

SAP ostvario najveći kvartalni prihod u istoriji poslovanja

Kompanija SAP je u 2010. godini ostvarila profit iz poslovanja od 2,59 milijardi evra prema MSFI, što predstavlja rast od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan prihod je u odnosu na 2009. godinu porastao za 17% i iznosi 12,46 milijardi evra.

Od toga, prihod po osnovu softvera i sa softverom povezanih usluga iznosi 9,79 milijardi evra, što predstavlja rast od 19% u odnosu na 2009. godinu (8,20 milijardi evra). Prihod samo od softvera iznosi 3,27 milijardi evra što predstavlja rast od 25% u odnosu na 2009. godinu.

U četvrtom kvartalu 2010. godine kompanija SAP je ostavila prihod od softvera u iznosu od 1,51 milijardu evra, što predstavlja rekordno povećanje od 35%. Prihod od softvera i sa softverom povezanih usluga iznosi 3,27 milijardi evra, što predsavlja povećanje od 28%.

Leave a Reply