Software

SAP ostvario značajnu dobit u domenu Cloud usluga

Rast cloud usluga za 39% i uz sve masovnije tržišno prihvatanje SAP HANA platforme.

Kompanija SAP ponovo je ostvarila visok rast cloud usluga i dobre performanse u segmentu svog osnovnog poslovanja, ističe se u izveštaju o poslovanju kompanije za drugi kvartal i prvu polovinu 2014. godine. U drugom kvartalu prihod od Cloud usluga porastao je za čak 39%, odnosno ostvaren je prihod od 242 miliona evra (u istom kvartalu 2013. bio je 183 miliona evra). U segmentu softvera i sa softverom povezanih usluga prihod je u drugom kvartalu bio 3,48 milijarde evra, što predstavlja porast od 8% u odnosu na isti period prošle godine.

sap-hana

Polugodišnji rezultati pokazuju porast prihoda u segmentu cloud usluga za 38% i iznose 463 miliona evra. Takođe, zabeležen je i rast prihoda u segmentu softvera i sa softverom povezanih usluga. Prihodi u prvoj polovini 2014. iznosili su 6.54 miliona evra.

Na konferenciji SAPPHIRE NOW, održanoj u maju 2014. za sve SAP-ove korisnike, predstavljena je „Run simple“ strategija kompanije, koja se u svojoj osnovi zasniva na cloud uslugama i SAP HANA platformi, koji za cilj imaju pojednostavljivanje poslovanja i efikasniji rad korisnika.

Broj korisnika SAP cloud aplikacija premašio je 38 miliona, što je više od svih ostalih vendora, usmerenih na biznis korisnike, u ovom segmentu. Godišnji prihodi SAP-a od cloud usluga iznose oko 1.2 milijarde evra.

sap

„Porast od 8% u segmentu softvera i servisa pokazuje naš stabilan rast. Nastavljamo i sa ojačavanjem naše profitabilnosti uz porast profita od 7%. Takođe, razvoj našeg cloud poslovanja je u porastu i u tom segmentu očekujemo godišnji prihod koji će premašiti jednu milijardu evra“, izjavio je Luka Mucić, direktor finansija kompanije SAP.

Leave a Reply