Software

SAP predstavio najnoviju HANA aplikaciju za bržu obradu podataka u realnom vremenu

Kompanija SAP AG napravila je novi ključni korak u širenju primene transformativne snage obrade podataka u radnoj memoriji predstavljanjem softvera SAP® High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA). Prva verzija rešenja SAP HANA rezultat je inovativnog programa tokom kojeg je SAP sarađivao sa svojim ključnim partnerima i korisnicima, među kojima su Coca-Cola Hellenic, Future Group, Hilti i mnogi drugi. Predstavljena je i SAP® BusinessObjects™ Strategic Workforce Planning aplikacija, prva iz nove generacije in-memory programa baziranih na rešenju SAP HANA.

SAP HANA je osnova za razvoj nove generacije aplikacija koje korisnicima omogućavaju da u realnom vremenu analiziraju ogromne količine podataka direktno u radnoj memoriji iz praktično bilo kog izvora. Ovo menadžerima omogućava da u realnom vremenu simuliraju različite scenarije, da brzo analiziraju kompleksne odnose, kao i da vide kako predložene organizacione promene utiču na poslovanje. Na primer, menadžeri za ljudske resurse mogu, koristeći prediktivno modeliranje, simulirati kako njihova radna snaga treba da raste i menja se. To im omogućava da donose odgovarajuće odluke, bazirane na kvalitetnim podacima, o razmeštanju i prilagođavanju osoblja nakon, na primer, akvizicije ili ulaska na novo tržište.

“SAP HANA i prva aplikacija napravljena na toj platformi, već pokazuju korisnicima neprevaziđenu brzinu in-memory obrade, kao i latentnost koju imaju u slojevima svojih postojećih IT sistema”, rekao je Višal Sika, član izvršnog odbora zadužen za tehnologiju i inovacije u SAP AG. “Korisnici sa kojima radimo već prepoznaju veliki potencijal koji SAP HANA ima za pokretanje rešenja koja ranije nisu bila izvodljiva. Oni iznova osmišljavaju kako da posluju na bolji način sada kad mogu analizirati, simulirati i reagovati u realnom vremenu.”

U saradnji sa partnerima i korisnicima, SAP planira da u sledećoj godini predstavi nove aplikacije bazirane na SAP HANA sistemu koje će komunalnim kompanijama omogućiti da isporukom električne energije upravljaju u realnom vremenu, da obezbede maloprodajama bržu analizu prodajnih podataka i da svi tipovi organizacija preciznije planiraju svoje aktivnosti.

Korisnici o SAP HANA aplikaciji

SAP je u sklopu inovativnog programa koristio podatke dobijene od korisnika, da bi pokazao kako pojedine poslovne procese SAP HANA može poboljšati. Ti korisnici već  vide vredne rezultate.

“Učestvovali smo u inovativnom SAP HANA programu i videli kako SAP in-memory obrada značajno poboljšava naše procese”, rekao je Martin Petri, direktor IT sektora u korporaciji Hilti. “Hilti je SAP-u dao više od devet milliona zapisa o korisnicima. Učitavanjem tih podataka u SAP HANA rešenje omogućeno je da se oni pregledaju u roku od nekoliko sekundi, nasuprot ranijem vremenu kada su bili potrebni dani da se podaci izvuku iz našeg skladišta i SAP Business Suite softvera. Radujemo se budućem istraživanju transformativnog uticaja SAP in-memory obrade na naše poslovanje.”

Korisnici širom planete isprobavaju SAP HANA rešenje i prepoznaju prednosti za njihove organizacije. Kao najveća maloprodaja, sa oko 1.000 prodavnica širom Indije, Future Grupi je potrebno da u realnom vremenu ostvaruje uvid u podatke o prodaji, tako da može bolje razumeti ponašanje korisnika i donositi adekvatne planove. SAP HANA ima potencijal da obezbedi trenutne informacije o tome koji se proizvodi prodaju, koje promocije su bile uspešne, i koje su najuspešnije prodavnice. Obrada u radnoj memoriji koju SAP nudi predstavlja moćan način da Future grupa analizira koliko kupci troše, kao i koliki su prihodi po prodavnicama i linijama proizvoda.

Leave a Reply