Software

SAP softver na Univerzitetu u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu potpisao je danas sporazum o saradnji sa kompanijom SAP koji će omogućiti licencirano korišćenje SAP softvera za potrebe obrazovnog procesa i nastave u okviru određenih studijskih programa. Saradnja sa ovom velikom kompanijom svetskog renomea, formalizovana je zahvaljujući inicijativi Fakulteta tehničkih nauka, a otvara mogućnost učenja i podučavanja za rad u SAP informacionom okruženju, koji danas predstavlja jedan od najznačajnijih sistema podrške upravljanju u mnogobrojnim uspešnim kompanijama u svetu i kod nas.

Predstavljajući Univerzitet u Novom Sadu, rektor prof. dr Miroslav Vesković istakao je da UNS u ovom trenutku ima zaključene ugovore o strateškom partnerstvu sa kompanijama, kao što su NIS Gaspromnjeft i Elektrovojvodina, kao i sa značajnim predstavnicima svetske privrede u oblasti proizvodnje i distribucije hardvera i softvera. Kao nekomercijalna ustanova, cilj Univerziteta jeste da, umrežavanjem i izgradnjom partnerskih odnosa sa najznačajnijim kompanijama koje posluju kod nas, omogući iskorišćenje sopstvenih resursa i kapaciteta u cilju postizanja boljeg kvaliteta studija, obrazovnog procesa, naučno-istraživačkog rada i veće zapošljivosti svojih studenata.

„Drago mi je što ćemo danas potpisati ovaj ugovor o saradnji, jer želimo da nastavimo u pravcu izgradnje partnerskih odnosa sa velikim svetskim brendovima, pružajući za uzvrat ono čime raspolažemo, odnosno jedan ogroman potencijal sa oko pedeset hiljada studenata i preko četiri hiljade zaposlenih“, rekao je rektor Vesković u razgovoru sa predstavnicima kompanija SAP Western Balkans i Energosoft.

„Mi vidimo našu buduću saradnju u tome da je SAP, kao ozbiljan informacioni sistem, koji je primenjen u određenom broju velikih sistema koje mi znamo i koje pratimo, takav da podržava naš prilaz organizovanju proizvodnih i uslužnih sistema. Mi zato želimo da uvedemo SAP u nastavu. Želimo da se naši studenti, pre svega na Industrijskom inženjerstvu i menadžmentu, ali i na drugim studijskim programima, upoznaju što je više moguće sa SAP-om da bi mogli, kad odu na praksu, da se odmah uključe u procese rada, a ne da počinju iz početka. Želeli bismo da to što više uvedemo u nastavu, a naravno i da učestvujemo u zajedničkim projektima prema trećim licima“ naglasio je dekan Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Ilija Ćosić, koji je sa saradnicima prof. dr Zdravkom Tešićem i asistentkinjom Danijelom Gračanin, takođe prisustvovao potpisivanju Sporazuma Univerziteta i kompanije SAP.

Vrednost ovog sporazuma posebno se ogleda u tome što će studenti imati prilike da tokom nastave iskuse neposredan rad u SAP sistemu na način kako ga upotrebljavaju i kompanije u poslovanju. Pored toga, otvara se mogućnost organizovanja radnih poseta i prakse u kompaniji SAP, koja do sada ima razvijene različite oblike saradnje sa oko hiljadu univerziteta širom sveta. Imajući u vidu činjenicu da će studenti još u toku studija imati prilike da steknu ovakvu obuku i praktična znanja, te da je SAP osnova rada u mnogobrojnim kompanijama, jasna je prednost koja se ogleda u povećanim šansama za zapošljavanje kroz kreiranje kadrova kvalifikovanih za rad u ovom sistemu i pre izlaska na tržište rada.

Leave a Reply