Software

Savremena ERP rešenja

Danas poslovanje postaje fleksibilnije, prilagodljivije i efikasnije, i to se ne odnosi samo na tačnost i pravovremeni pristup informacijama, već i na upravljanje odnosima sa korisnicima (Customer Relationship Management – CRM), e-trgovinu, jednostavan tok u lancu proizvodnje.

Termin Planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP) se odnosi na velike komercijalne softverske pakete koji obezbeđuju integraciju toka informacija kroz preduzeća, kombinujući različite izvore informacija u jednu softversku aplikaciju i jedinstvenu bazu podataka.

Pedesetih godina XX veka velike kompanije su stvorile tzv. Planiranje potreba materijala (Material Requirements Planning – MRP), kreirano da prati sve proizvode i resurse kroz jedan ili više pogona, kao i potrebe za resursima. Dve decenije kasnije, MRP je proširen u softversku aplikaciju nazvanu Planiranje potrebnih resursa (Manufacturing Resource Planning – MRP II), koja, osim što procesira materijalni deo jednačine, takođe i planira procese. Devedesetih godina ERP postaje softverski paket u koji se najviše investira.

Najizazovniji deo e-Business inicijativa nije razvoj Web storefront komponente, već proširenje ERP-a u pravcu zadovoljenja Business-to-Business (B2B) i Business-to-Consumer (B2C) zahteva. Sve više kompanija postavlja svoju sistemsku arhitekturu integrišući ERP sisteme sa e-Businessom. Oni koriste web orijentisan interfejs sa spoljnim entitetima, kao i dodatne module za upravljanje odnosima sa klijentima i procesima dostave (Supply Chain Management – SCM).

Prednosti ERP-a

 • Pouzdan pristup informacijama (jedinstven DBMS, tačnost podataka, poboljšani izveštaji)
 • Izbegavanje redundantnosti podataka i operacija (moduli pristupaju podacima iz centralne baze podataka, izbegavajući dupliranje unošenja podataka)
 • Skraćeno vreme isporuke i proizvodnje (ubrzano izveštavanje i obrada podataka).
 • Prilagodljivost promenama i restruktuiranju u poslovnim procesima
 • e-Commerce, e-Business.

Problemi uvođenja ERP-a

 • Troškovi uvođenja ERP-a, koji se mogu kretati od nekoliko hiljada do nekoliko miliona američkih dolara
 • Prilagodljivost modula (arhitektura i komponente sistema bi trebalo da se prilagode poslovnim procesima i strateškim ciljevima organizacije)
 • Izbor samo onih modula koji su potrebni (pažljivo razmatranje i odluka o tome koje module treba implementirati).

Standardni moduli i arhitektura

Ponuda ERP sistema se razlikuje od rešenja do rešenja, ali većina njih sadrži iste module: knjigovodstvo, finansije, proizvodnja, transport, prodaja i distribucija, kadrovi, upravljanje odnosima sa korisnicima, e-Business.

Klijent-server arhitektura većine ERP sistema je sledeća:

 • Sloj prezentacije Front Tier (grafički korisnički interfejs ili browser za unos podataka ili pristup funkcijama sistema);
 • Sloj aplikacijeMiddle Tier (pravila, funkcije, logika i ponašanje programa prilikom primanja/slanja podataka od/do servera baze podataka);
 • Sloj baze podataka Back Tier (upravljanje operacijama i transakcijama podataka korišćenjem RDBMS i SQL).

Komercijalni ERP sistemi

SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan i J.D.Edwards, a od nedavno i Microsoft, predstavljaju dominantne firme koje se bave projektovanjem, proizvodnjom i plasmanom ERP sistema, i one ukupno kontrolišu 60% ovog segmenta svetskog tržišta. Svakoj od njih je specijalnost po jedan modul: Baan – proizvodnja, PeopleSoft – menadžment ljudskih resursa , SAP – logistika, Oracle – finansije.

SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte in Datenverarbeitung) su osnovala petorica bivših IBM inženjera u Nemačkoj 1972. godine, razvijajući poslovnu aplikaciju za prerađivačka preduzeća. Njihov prvi ERP, R/2, je izašao u javnost 1979. godine. On je 1992. godine redizajniran u R/3, koji je baziran na klijent-server arhitekturi. Do 1999. godine SAP AG postaje treći proizvođač softvera u svetu i prvi u ERP sektoru, sa učešćem na tržištu od oko 36%, opslužujući više od 17.000 korisnika u preko 100 zemalja sveta. Tada SAP AG proširuje funkcionalnost svog ERP-a, dodajući CRM i SCM module, podršku automatizaciji prodaje (Sales Force Automation) i mogućnost skladištenja velike količine podataka (Data Warehousing). Takođe je značajno investirano u sektor istraživanja i razvoja, što je rezultiralo novim verzijama 3.1, 4.0 i 4.6. Pored ostalih poboljšanja, ove verzije imaju implementiranu i Internet funkcionalnost. Internet orijentisano ERP rešenje SAP je nazvao mySAP (http://mysap.com/). Što se tiče Srbije, SAP Service Partner je Informatika AD, a sam ERP je potpuno implementiran u Sintelonu iz Bačke Palanke, beogradskom Tehnogasu, a u toku je implementacija u Takovu, kompaniji MK Commerce i još nekoliko firmi (www.sap.co.yu).

Oracle Corporation – Oracle Applications – osnovana 1977. godine u SAD, najpoznatija po bazama podataka i aplikacijama koje su povezane sa bazama podataka, druga je po veličini softverska kompanija na svetu. Oracle je sa razvojem ERP aplikacija počeo 1987. godine. U kategoriji ERP sistema je 1999. godine dospeo na drugo mesto, sa više od 5.000 korisnika u 140 zemalja sveta. Oracle Applications ima više od pedeset različitih modula u šest glavnih kategorija: Finance, Accounts Payable, Human Resources, Manufacturing, Supply Chain, Projects i Front Office. Takođe su razvijani softveri u drugim oblastima: DBMS, Data Warehousing, Workflow, Systems Administration, Application Development Tools (APIs) i konsalting servisi. Budućnost Oraclea je u tome da je on i konkurent i partner liderima na ERP tržištu, kao što su SAP, Baan i PeopleSoft, zbog korišćenja Oracleovog DBMS-a u njihovim sistemima. ERP rešenja su integrisana sa Internetom preko infrastrukture dva moćna proizvoda, Oracle9i Database i Oracle9i Application Server. Još jedna značajna osobenost Oraclea je OSBS ili Oracle Small Business Suite, koji preko web servisa omogućava naručivanje, kontrolu zaliha, CRM, finansije, što bi značilo da je kompanijama omogućena prodaja preko Interneta (B2B). Početkom 2005. godine Oracle je kupio PeopleSoft.

PeopleSoft Inc. – PeopleSoft 8 – jedna od novijih firmi u oblasti ERP-a, osnovana 1987. godine u Plezentonu (Kalifornija), specijalizovala se za module za menadžment ljudskih resursa (Human Resource Managment – HRM) i finansijske servise. PeopleSoft je ubrzo uspeo da obogati svoju ponudu uključujući module za proizvodnju, upravljanje sirovinama, distribuciju, ljudske resurse i planiranje zaliha. Snaga PeopleSofta je u fleksibilnosti i saradnji sa svojim klijentima. Razvoj revolucionarne E-Business platforme je koštao 500 miliona dolara i trajao je dve godine, uz učešće 2.000 ljudi. To je prva XML platforma koja nudi jednostavno i lako korišćenje, ne zahteva klijentski softver osim standardnog web browsera, što daje mogućnost poslovanja bilo kad, sa bilo kog mesta. PeopleSoft je treći ERP vendor, sa 10% svetskog tržišta i implementacijama u 4.400 organizacija u 109 zemalja sveta.

The Baan Company – BaanERP – osnovana 1978. godine u Holandiji, u početku je bila specijalizovana za softver u prerađivačkoj industriji. Do 1997. godine držali su 5% tržišta. U kompaniji radi više od 3.000 ljudi. Oblasti koje pokriva Baan ERP su: finansije, proračuni, proizvodnja, distribucija, integracija i implementacija, planiranje, prodaja, Collaborative Commerce and Business Intelligence. Baan ERP (ranije poznat kao Triton, a zatim kao Baan IV) je nastao 1998. godine. Inovativni proizvod Baana je Orgware, koji značajno smanjuje troškove implementacije, tako što automatski konfiguriše softver. ERP softver Baan je najrasprostranjeniji u vazduhoplovstvu, elektronskoj industriji, automatici. ITS Intertrade je SSA Global Second Line Support Partner i Baan Master Reseller za države bivše Jugoslavije, a uspešno je implementirao Baan u kompaniji Metalac iz Gornjeg Milanovca, dok je u toku implementacija u firmama Soyaprotein iz Bečeja i Si&Si Group iz Subotice.

J.D.Edwards & Co. – OneWorld – kompanija je osnovana 1977. godine u Denveru (osnivači su Jack Thompson, Dan Gregory i C. Edward McVaney). OneWorld može da radi na više platformi i sa više baza podataka. On uključuje module za finansije, proizvodnju, distribuciju/logistiku, ljudske resurse, upravljanje kvalitetom, Data Warehousing. Ciljna grupa OneWorlda su manja preduzeća. J.D.Edwards Internetextended verzija OneWorlda je nazvana OneWorld Xe (Xe znači extended enterprise).

Prošireni ERP

Dalji razvoj ERP softvera fokusiran je na Internet orijentisana rešenja. Ovakva rešenja, koja omogućuju pristup resursima sistema sa bilo kog mesta i bilo kada, doprinose tome da se u ERP sisteme integrišu novi moduli, kao što su SCM (Supply Chain Management), CSM (Customer Relationship Management), Sales Force Automation (SFA), Advanced Planning and Scheduling (APS), Business Intelligence (BI) i e-Business mogućnosti.

Jedan od primera extended (proširenog) ERP sistema je SAP Internet orijentisani ERP, nazvan mySAP. FastForward Web Store je Oracle aplikacija za online prodaju, koja nudi servise sa mogućnošću povazivanja sa Oracle ERP aplikacijom. Baan je integrisao svoj ERP, CRM i SCM sa softverom za upravljanje proizvodnjom. OneWorld Xe je uspeo da omogući preduzećima da sarađuju sa korisnicima, partnerima i dobavljačima preko dodatnih alata, koristeći Business-to-Business (B2B) rešenja. Švedski Intentia International AB je integrisao ERP, CRM i druge aplikacije za upravljanje u svom proizvodu Movex.

Leave a Reply