moder design at microsoft june 2013
Software

Saznajte više o Microsoftovom dizajnu

Iako se ime kompanije Microsoft tradicionalno nije vezivalo za dizajn, u poslednjih par godina je ovoj grani posvećeno značajno više pažnje što je rezultiralo formiranjem svojevrsnog Microsoft stila dizajna.

Uticaj Microsoftovog dizajn stila, danas je raznovrstan i dalekosežan, ali se ideja rodila još početkom 2010. godine, kada je tim dizajnera shvatio da postoji prilika da se započne novi trend u dizajnu – da sa tehnologija skloni sa strane kako bi se korisnici oduševili novom vrstom efikasnosti u radu. Ideja je rezultirala uspostavljanjem Microsoftovog stila dizajna koji je danas sveopšte prisutan u proizvodima na tržištu.

moder design at microsoft june 2013

moder design at microsoft june 2013

Stil je veoma izražajan, upečatljiv i odiše duhom kompanije. Pristup je  baziran je na nekolicini principa, koji za krajnji cilj imaju da se spoje lepo i korisno, to jest obezbedi jedinstveno iskustvo za korisnike kroz celu paletu proizvoda, usluga i softvera. Principi Microstofove dizajnerske filozofije su:“Vera u umešnost“, „Brzo i tečno“, „Autentično digitalno“, „Uradi više sa manje vremena“ i „Pobedi kao jedan“.

Jedna od primena ovih principa u praksi je ifokusiranje na sadržaj umesto na vizuelni dekor. Više o primeni Microsoftovog stila dizajna kao i o njenoj budućnosti možete da pročitate na http://www.microsoft.com/en-us/news/stories/design/

Leave a Reply