Software

SBB – Serbia Broadband d.o.o. je izabrao Time&Space za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

Kompanija SBB, najveći kablovski operater u regionu, odlučio se za implementaciju Time&Space sistema na preko 50 lokacija. Prva faza projekta obuhvata kontrolu pristupa svim tehničkim sobama i server salama na teritoriji cele Srbije.

Na svakoj od lokacija biće postavljen Špicin DOX inteligentni access kontroler, a kao tehnologija indentifikacije odabrana je HID iClass tehnologija

bezkontaktih kartica koja nudi visok stepen sigurnosti.

Administracija i nadzor celokupnog sistema obavljaće se iz nadzornog centra u Beogradu, gde će biti instalirani Time&Space server, kao i VSL softverski modul za vizuelni monitoring, sastavni deo sistema Time&Space.

Koristeći T&S VSL, služba obezbeđenja će moći da u realnom vremenu prati sve odobrene i odbijene registracije, status otvorenosti vrata i drugih bitnih perifernih ulaznih signala, kao što su protivprovalni i protivpožarni sistemi na svim lokacijama širom Srbije.

Leave a Reply