Software

Seminar o Evropskom patentu

Srbija se po inovacijama nalazi na 29. mestu od 34 zemlje, prema najnovijoj listi Evropske unije. U poslednjih 10 godina naši stvaraoci su zaštitili svega 28 pronalazaka u Evropskom zavodu za patente, dok je Hrvatska imala toliko patenata u poslednje dve godine, a Slovenija samo u 2010. Srbija je 1. oktobra prošle godine postala 38. država članica Evropske patentne organizacije, u svetu najvećeg i najuspešnijeg regionalnog sistema za zaštitu pronalazaka iz oblasti tehnike.

Zavod za intelektualnu svojinu organizuje Seminar o Evropskom patentu, 12. maja u hotelu Zira u Beogradu. Seminar se odvija u okviru projekta “Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije”, koji finansira Evropska unija u vrednosti od 2.2 miliona evra, a koji sprovodi Evropski zavod za patente.

Sistem evropskog patenta omogućava racionalizaciju prijavljivanja, ispitivanja i izdavanja patenta. Srpska preduzeća, naučne institucije i pronalazači mogu da zaštite svoje pronalaske širom evropskog tržišta podnošenjem jedne prijave patenta Evropskom zavodu za patente, preko Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Poseban naglasak biće na edukaciji domaćih korisnika patentnog sistema, u koje se ubrajaju pronalazači, istraživači i privredni subjekti, o postupcima priznavanja evropskih i nacionalnih patenata, a u cilju podrške razvoju inovacija i njihovoj primeni u privredi Srbije. Narednog dana biće održan Specijalizovani seminar za patentne zastupnike o sistemu evropskog patenta u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu.

Leave a Reply