Software

SEMPRO softverski paket za upravljanje projektima

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u saradnji sa prof. dr Darkom Plamencem, projekt menadžerom i konsultantom nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“, 26.10.2009. godine realizovala je jednodnevni seminar na temu “Upravljanje projektima u malim i srednjim preduzećima“,po metodologiji Instituta za upravljanje projektima (PMI) uz korišćenje SEMPRO softverskog paketa “.

Nastavlljajući saradnju sa prof. dr Darkom Plamencem, Privredna komora Beograda će nakon ovog jednodnevnog instruktivnog seminara, organizovati i višednevne napredne kurseve sa radionicama (workshops) na kojima će učesnici sami, na računaru, uz pomoć predavača, obrađivati primer upravljanja projektom primenom softverskog paketa MS Project 2007.

Leave a Reply