Software

Serversko OCR rešenje za poslovno okruženje

ABBYY Recognition Server 2.0 sa svojom aktuelnom verzijom

ABBYY je kod nas najpoznatiji svetski proizvođač OCR rešenja, tj. softvera za optičko prepoznavanje teksta i ostalih sadržaja sa dokumenata. Na polju klasičnih OCR aplikacija do skoro je predstavljao gotovo jedini izbor, naročito kada se radi o našim uslovima, zbog dobre podrške za pisma srpskog jezika. U ABBYY ponudi postoje rešenja i za situacije kada desktop izdanje OCR programa nije dovoljno i adekvatno, a to se najčešće dešava u velikim korporacijama, sa ogromnim protokom dokumenata. Za takve uslove potrebno je centralizovano rešenje koje će obavljati posao prepoznavanja dokumenata u celoj kompaniji.

ABBYY poseduje rešenje i za takve potrebe, koje se naziva Recognition Server, čija trenutno aktuelna verzija nosi oznaku 2.0. U nastavku teksta ćemo pokušati da vam predstavimo u kakvim uslovima je Recognition Server predviđen da radi.

Uzmimo za primer situaciju gde prepoznavanje dokumenata treba da se obavlja bez nadzora. To može da bude situacija kada se proces aktivira svaki put kada se dokument smesti u određeni folder, recimo, tokom noći, kada nema drugih aktivnosti na serveru itd.

Drugi slučaj je kada postoji razuđenost lokacija u kompaniji. Dokumenti se mogu skenirati u lokalnim kancelarijama, a zatim proslediti serveru za dalje procesiranje. Sistem je napravljen da može da se izbori sa velikim opterećenjem posla, pošto dozvoljava višestruke redove čekanja i preuzimanja poslova sa različitih radnih stanica u mreži.

Generalno, program je upotrebljiv gde god postoji velika količina štampanih dokumenata koji treba da se brzo prebace u elektronski, pretraživ oblik. Recognition Server može da se koristi kao samostalna aplikacija sa kojom će se proces obrade dokumenata završiti, ali se isto tako može lako integrisati u neki dokument ili kontent menadžment sistem koji postoji u kompaniji.

Njegova osnovna osobina je što omogućava automatizovano prepoznavanje dokumenata i njihovu konverziju u pretražive i promenljive formate, pri čemu se poslovi mogu obavljati simultano “po celoj mreži”, upravljajući tim procesom sa centralne administratorske pozicije.

Koje su glavne osobine ovog sistema? Pošto se zasniva na istom jezgru (softverskom engine−u) kao i poznata aplikacija FineReader, to znači da ima odličnu podršku za veliki broj svetskih jezika. Ukupno je podržan 191 različit jezik (među kojima su srpska latinica i ćirilica), što ovaj proizvod čini upotrebljivim kako širom sveta, tako i kod nas.

Takođe, za prepoznavanje teksta koristi se poznata ABBYY OCR tehnologija koja se pokazala izuzetno preciznom i otpornom na greške. Jednu od prednosti smo već pomenuli u prethodnom delu teksta, a odnosi se na neometano i automatizovano funkcionisanje.

Sistem je skalabilan i omogućava korišćenje resursa drugih računara tokom procesa, čime se višestruko povećava hardverska osnova koja se koristi za procesiranje.

Recognition Server je veoma fleksibilan i omogućava laku integraciju sa širokim varijetetom, hardvera prvenstveno sa skenerima i multifunkcionalnim mašinama. Komunikacija sa njima se može obavljati na više načina, preko API servisa, emejla, nadgledanih foldera i sl.

I konačno, sistem je dizajniran da bude veoma robustan, tako da garantuje stabilnost u radu i sigurnost podataka koji se obrađuju. Sistem dozvoljava administratorima da definišu prioritete za različite profile korisnika.

Takođe, podržani su različiti ulazni formati slika, kao što su BMP, PCX, TIF ili čak i PDF (zgodno kada postoje takvi dokumeni koji nisu indeksirani i pretraživi). Prilikom unosa dokumenata mogu se napraviti složene strukture foldera i podfoldera, u kojima su po određenim kriterijumima razvrstani dokumenti. Nakon obrade, Recognition Server može da napravi istu takvu strukturu foldera, samo što će se u njima nalaziti obrađeni dokumenti.

Ti dokumenti mogu da budu u DOC, PDF, RTF, XML, HTML, DBF, XLS i u mnogim drugim formatima, a zgodno je što se jedan dokument može odmah snimiti u više različitih formata. ABBYY Recognition Server predstavlja ultimativno rešenje kada se radi o OCR−ovanju dokumenata u poslovnom okruženju. Automatizacija procesa omogućava da se uposle računarski resursi u trenucima kada postoji dosta “praznog hoda”, i da se istovremeno oslobode ljudski resursi koji bi vršili OCR−ovanje dokumenata putem FineReadera.

Iako je reč o ozbiljnom proizvođaču ABBYY Software House, povoljnom, dokazanom i opravdano popularnom na svetskom tržištu, kod proizvoda ABBYY Recognition Server 2.0, blago iznenađenje je značajna razlika u ceni u odnosu na druga dostupna rešenja. Opravdanje cene leži u velikoj investiciji, za ovo po verzijama prilično novo rešenje u njihovom asortimanu softverskih proizvoda, ali i fantastičnim funkcijama koje ono obezbeđuje.

Ipak, u OCR porfilisanoj softverskoj grani IT industrije, par prisutnih konkurentnih proizvođača, pri lansiranju proizvoda oprezno vodi računa upravo o kreiranju međusobnih diferencija nad pojedinim tipovima proizvoda i njihovim tipovima licenci. Sa tim u vezi različiti profili kupaca, odnosno njihove različite i precizno definisane potrebe pri rapidnom razvitku elektronskog poslovanja i kod nas, rezultiraju da najmoćniji svetski OCR proizvođači sve više nalaze mesta na tržištu Srbije i okruženja, sa svim modalitetima svojih proizvoda. ABBYY Recognition Server 2.0 je spreman za korisnike iz Srbije.  http://www.abbyy.com/ocr−server/

Leave a Reply