Software

Service Plus automatizuje benzinske stanice u U.A. Emiratima

Service Plus, vodeći regionalni provajder IT rešanja u trgovini, je potpisao ugovor o konsaltingu sa kompanijom ZULTEC (http://www.zultec.com), tržišnom lideru u rešenjima za merenje, označavanje, pakovanje i obradu artikala na Bliskom Istoku. Sa više od 220 zaposlenih ZULTEC je prisutan u Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i U.A. Emiratima.

Ugovor o konsaltingu je fokusiran na kreiranje koncepta automatizacije benzinskih stanica ENOC Emirates National Oil Company (http://www.enoc.com/ENOCWebsite/).

ENOC je vlasništvo vlade u Dubai-u i vodeća regionalna naftna kompanija. Jedna od oblasti poslovanja ENOC-a su 160 benzinskih stanica raspoređenih po U.A.E. Sa ciljem da se smanje troškovi poslovanja i poveća zadovoljstvo kupaca kao i profitabilnost, ENOC je odlučio da započne automatizaciju čitavog lanca sopstvenih benzinskih stanica.

Kao vođa projekta Service Plus je osnovao i uprvaljao projektnim timom sa 8 inžinjera iz ZULTEC-a, 1 inžinjerom iz Wincor Nixdorf-a i 2 iz Service Plus-a. Za svega 3 nedelje, projektni tim pod vođstvom Service Plus-a je napravio koncept automatizacije koji pokriva kompletno softversko i hardversko rešenje za benzinske stanice. Kao deo koncepta, Service Plus je koristio proizvode vodećeg provajdera rešenja za benzinske stanice Wincor Nixdorf-a.

Zahvaljujući velikom uspehu na projektu, Service Plus i ZULTEC su odlučili da produže saradnju i na druge oblasti IT-a u trgovini gde Service Plus ima dokazano znanje i iskustvo.

Leave a Reply