Software

Servisno orijentisana arhitektura i upravljanje poslovnim procesima

SOA, odnosno servisno orijentisana arhitektura, i BPM, upravljanje poslovnim procesima ili menadžment poslovnih procesa, već neko vreme predstavljaju dve ključne stavke u IBM-ovom portfoliju. To je posebno došlo u fokus ove godine, kada je IBM na konferenciji Impact 2011 u Las Vegasu predstavio objedinjenu BPM-SOA platformu pod nazivom IBM Business Process Manager.

Sagovornici:

Larry Hargrove, Global Sales and Solutions Executive, IBM Software Group
IBM Fellow and Chief Architect , SOA Foundation, IBM Software Group

Leave a Reply