Software

Siemens i SAP konsolidiraju procese i poslovnu informatiku u elektranama

Siemens i SAP će od sada zajedno plasirati novi operativni softver za elektrane. Kako bi to bilo moguće, SAP će sertifikvoati Siemens Energy Management Suite SPPA-M3000 u sklopu partnerstva o podržavanju poslovnih rešenja (Endorsed Business Solution, EBS) te će ga uključiti u svoj portfelj za elektrane

Siemensovo softversko rešenje spaja informatičku tehnologiju elektrane sa poslovnim podacima iz operativnog upravljanja. Ovo je prvi put da se informacije o kontroli procesa spajaju sa računovodstvenim sistemima preko standardizovanih procesa i interfejsa. Prednosti za upravljanje kompanijom i operativnu kontrolu su očigledne: informacije dostavljene u realnom vremenu stvaraju jasniju celokupnu sliku, te kvalitetnije podatke za upravljanje, rad i održavanje. To je osnova za veću energetsku efikasnost i niže emisije CO2.

Izazovi u području elektrana su jasno vidljivi. Operatori elektrana moraju osigurati optimalno iskorišćenje kapaciteta uprkos promenjivoj potražnji, te garantovati visoku dostupnost uz niske operativne troškove. Kako bi postigli sve to, potrebna im je efikasna elektrana i profesionalna uprava. “Siemens proizvodom Energy Management Suite SPPA-M3000 nudi kompletno rešenje koje podržava program energetske politike, ali i klijentima donosi mnogo dodanih vrednosti na ekonomskom planu”, kaže Johannes Viereck, direktor Energy vertikale u sektoru Siemens IT Solutions and Services.

Ovo rešenje, na primer, može kombinovati podatke iz SAP-ovog modula za održavanje elektrane (SAP ERP PM) – kao što su podaci o troškovima opreme – sa podacima o trenutnom stanju iz tehničkih sistema kao što je kontrola elektrane. To znači da je moguće sprovesti optimalne mere održavanja za svaku posebnu grupu opreme. Štaviše, Energy Management Suite osigurava da novodobijeni i integrisani podaci uvek budu u minut tačni. To otvara celo bogatstvo mogućnosti za fleksibilno odlučivanje – za direktora, dispečera, nabavku ili voditelja održavanja.

Energy Management Suite SPPA-M 3000 se sastoji od tri linije proizvoda za elektrane sa 15 modula koji mogu biti implementirani pojedinačno i nezavisno jedni od drugih. Tehničku platformu čine isprobani i testirani Siemensovi sistemi za elektrane sa komponentama iz Osisofta ili SAP-a, kao što su Enterprise Asset Management, NetWeaver i Enterprise Portal.

Energy Management Suite je deo Siemensovog ekološkog portfelja koji je ostvario gotovo 19 milijardi evra prihoda od prodaje u 2008. Taj iznos odgovara otprilike jednoj četvrtini ukupnog Siemensovog prihoda od prodaje, što Siemens čini najvećim dobavljačem ekološki prihvatljive tehnologije.

Leave a Reply