E-servisi · Software

Siemens potpisao ugovor o licenci Microsoft HealthVaulta

Online platforma poboljšane sigurnosti omogućiće nemačkim građanima čuvanje medicinskih podataka, upravljanje njima i deljenje sa lekarima, bolnicama i apotekama

Microsoft Corp. i Siemens AG (preko divizije Siemens IT Solutions and Services) potpisali  su ugovor o licenci kojim će Microsoft HealthVault doći u Nemačku. HealthVault, lična zdravstvena platforma omogućuje građanima da čuvaju svoje zdravstvene podatke uključujući podatke o vakcinisanju, istoriji bolesti i recepte na svom online nalogu. Vizija Microsoft-Siemens partnerstva je da omogući nemačkim građanima da povežu razne sisteme koje vode lekari, bolnice, apoteke, pa čak i fitness centri i time dobiju sveobuhvatan pregled svojih ličnih  zdravstvenih podataka. Siemens će biti ekskluzivni operator HealthVaulta za Nemačku, te će nuditi platformu razvojnim programerima, dobavljačima aplikacija i proizvođačima uređaja da učestvuju u usluzi i pruže građanima alat koji će pomoći razvoju dinamične, pouzdane i personalizovane zdravstvene sigurnosti.

HealthVault je lična zdravstvena aplikacijska platforma koja omogućuje građanima da čuvaju, dele i upravljaju svojim zdravstvenim podacima, te ih stave na raspolaganje ponuđačima zdravstvenih usluga i članovima porodice koje sami odaberu. Korisnici mogu čuvati  informacije iz različitih izvora, uključujući one dobijene putem elektronskih medicinskih uređaja za merenje na primer krvnog pristiska, pulsa i težine; nalaze i dijagnoze lekara opšte prakse i specijalista; grafičke nalaze; te tretmane preporučene od strane fizioterapeuta i rehabilitacionih ustanova. Uz to što će se moći ručno da se unose podaci, podaci će se moći prenositi sa za to specijalizovanih uređaja preko personalnih računara na HealthVault nalog koristeći HealthVault centar za povezivanje.

Leave a Reply