Software

Slobodni softver u privredi i državnim organima

Ubuntu zajednica Srbije i Privredna komora Beograda su organizovali prezentaciju na temu „Linuks u praksi“ sa akcentom na novi Ubuntu 14.04 LTS i FLOSS rešenja u poslovnom okruženju. 

Predavači Bojan Bogdanović i Ladislav Urošević koordinatori Ubuntu LoCo Serbiai Milan Vlahović iz Komore su predstavili mogućnosti korišćenja Open source i Free softverau standardnoj i naprednoj primeni. 

opensource

Open source (otvoreni kod) označava softver sa veoma liberalnim licencama koje, putem slobodne dostupnosti izvornog koda, korisnicima daju pravo da slobodno koriste, kopiraju, proučavaju, menjaju i poboljšavaju njegov dizajn.

Pored sve prisutnijih poslovnih primena, veliki broj zemalja u Evropi i širom sveta odavno je počeo da koristi Open source u državnim institucijama.

Leave a Reply