Događaji · Software

Smart na petom stručnom skupu ArhivInfo 2010

Kompanija Smart d.o.o. je po prvi put učestvovala na stručnom skupu Arhiv Info koji se ove godine održao od 14. do 17. septembra na Tari, u hotelu Omorika, u svojstvu zlatnog sponzora skupa.

Ukupno je učestvovalo 55 pravnih lica i insitucija koje su bile zainteresovane da se upoznaju sa najnovijim trendovima u razvoju informacionih tehnologija koje su namenjene za upravljanje dokumentima i arhivskim materijalom.

Učesnici su imali priliku da razmene mišljenja u vezi propisa koji su doneti a odnose se na elektronski dokument, elektronski sertifikat, vremenski pečat kao i predlog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi na održanim stručnim okruglim stolovima. Dobro pripremljeni materijali od strane organizatora omogućili su velikom broju učesnika da u konstruktivnoj raspravi razjasne nedoumice oko primene pojedinih zakonskih rešenja.

Predstavnici kompanije Smart d.o.o. su takođe uzeli aktivno učešće u radu i izneli svoja zapažanja, nedoumice i probleme oko primene tekućih propisa koji se odnose na oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Isti predstavnici kompanije Smart d.o.o. su održali dve prezentacije na temu obuhvata dokumenata i arhivskog poslovanja.

Smart DMS” je koncipiran kao kompanijski intranet za svrhe stvaranja dokumenta, upravljanje njima i arhiviranje. Namenjen je svim organizacionim oblicima i može se primeniti na sve delatnosti. Pokazana je primena za upravljanje dokumentima organa upravljanja u cilju jednostavnijeg zakazivanja i vođenja sednica, kao i arhiviranja kompletne dokumentacije. Osim toga težište je stavljeno i na upravljanje dokumentima ISO standarda kvaliteta, odnosno, prikazano je funkcionisanje aplikacije Smart Eliso kao integralnog dela DMS-a. U okviru ove prezentacije je najavljena prezentacija aplikacije Smart Elpis – elektronska pisarnica za koju je prijavljen poseban rad, a koja takođe može da funkcioniše kao deo DMS-a.

Druga prezentacija Smart Elpis – elektronska pisarnica je, i pored početnih tehničkih poteškoća, uspešno održana pred prepunom salom. Izazvala je veliko interesovanje i dobila veliki broj pohvala. Aplikacija je ocenjena kao izuzetno dobra, naročito zbog njene fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja svakom korisniku, što je osnovni kvalitet ovog proizvoda koji je zaštićen kao autorsko delo i dobio je nagradu Diskobolos za 2009. godinu. Po rečima velikog broja prisutnih, ova prezentacija je bila jedna od najboljih od kad se skup ArhivInfo održava.

Leave a Reply