Događaji · Software

Smart sponzor konferencije PARkon 2010

Na održanoj drugoj nacionalnoj konferenciji o parkiranju PARkon 2010 prisustvovalo je više od 100 predstavnika opština, javnog i privatnog sektora iz domena parkiranja i usluga. Sa osnovnim ciljem edukacije u industriji parkiranja Srbije, konferencija je putem stručnih predavanja uspela da prenese novi model poslovanja i ostvarivanja uspeha na međunarodnom tržištu.

Konferencija se održala u prijatnom ambijentu restorana “Mala Gostiona” na Palićkom Jezeru. Gdin Radenko Vuković, predsednik Udruženja parkirališta Srbije je otvorio Konferenciju sa rečima dobrodošlice. Program je predstavljen kroz tri stručne teme:

  • “Novine u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) u vezi sa primenom posebnih mera i ovlašćenja povodom uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila” – Vladimir Rebić, Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije
  • “Doplatne karte – ustavnost primene” – Nebojša Perić, Direktor Sektora za pravne i opšte poslove JKP “Parking servis” Beograd
  • “Krizni PR u javnim komunalnim preduzećima” – Radovan Jeknić, Potparol JKP “Parking servis” Novi Sad

Na konferenciji su imali priliku da se predstave i zlatni sponzori PARkon-a među kojima je bila i kompanija Smart d.o.o. iz Novog Sada. Ispred kompanije Smart d.o.o. istupio je gdin Viktor Moldvaji, koji je istakao da je poput bezbednosti saobraćaja na putevima, neophodna i bezbednost u poslovanju tj zaštiti mreža i podataka.

Na prezentaciji “Tamna strana Interneta“, Moldvaji je napravio paralelu računarskih mreža i opasnosti na Internetu nekad i sad. Na odgovor za dobru zaštitu predstavio je Sophos rešenje, kao objedinjeno korporativno antivirusno i anti spam rešenje i kao rešenje koje omogućuje korporativnu kontrolu web saobraćaja i kontrolu pristupa. Kao primarnu stvar je istakao edukaciju kompjuterskih korisnika, kako bi se ostvarila maksimalna zaštita sigurno najvrednijeg resursa svake kompanije a to su informacije.

Leave a Reply