Software

SMS4Parking u Loznici, Paraćinu i Bujanovcu

Javna komunalna preduzeća za upravljanje parkinzima u Loznici, Bujanovcu i Paraćinu su u toku Jula potpisale ugovore o implementaciji sistema SMS4Parking. Na ovaj način Pakomov PSC je učvrstio svoju lidersku poziciju u regionu sa preko 20 parking operatora i  više od 3 miliona korisnika.

SMS4Parking je integrisano softversko rešenje kompanije PSC d.o.o koje omogućuje uvođenje SMS naplate parkinga, kao i efikasan i moderan način upravljanja gradskim parkinzima. SMS4Parking je jedno od vodećih softverskih rešenja ove vrste u Evropi, uspešno implementirano u 15 gradova, sa preko 3 miliona zadovoljnih korisnika.

Leave a Reply