Software

S&T je vodeća kompanija u oblasti ERP usluga i integracije sistema!

Prema nedavnoj studiji kompanije Pierre Audoin Consultants „ERP Rumunija – 2007“, S&T Rumunija je rangirana kao broj jedan među rumunskim kompanijama u oblasti ERP usluga i integraciji sistema, sa 15% udela u tržištu.

Izveštaj takođe navodi S&T kao vodeću firmu u oblasti ERP-a za proizvodnu industriju i rangira je kao treću u maloprodajnom sektoru (sa najizrazitijim godišnjim rastom). Godišnja stopa rasta ERP usluga u S&T Rumuniji je 2,5 puta veća od proseka na tržištu. Pored toga, u S&T-u u Rumuniji je u 2006. godini ostvaren prihod od ERP-a za 60% veći u o dnosu na 2005. godinu. „Nastavićemo sa ponudom najboljih usluga na tržištu i očekujemo velik i profitabilan rast i u budućnosti“, najavio je Bogdan Cocora, generalni direktor S&T Rumunije. Sa više od 13 godina lokalnog iskustva, S&T je nezaobilazan u razvoju tržišta informacionih tehnologija u Rumuniji.

Leave a Reply