Software

Softver analizira govor i prepoznaje starosnu dob

Zahvaljujući Siemens-vom softveru koji računarima koji obrađuju govor  omogućava prepoznavanje starosne i polne strukture, govorni automati kontakt-centara pružaće ubuduće svojim pozivaocima još naprednije servise. Stručnjaci za prepoznavanje glasa iz CT-a (Corporate Technology) i kompanija Siemens Enterprise Communications razvili su prototip softvera koji trenutno testiraju različita preduzeća.

Osnovu ove nove tehnologije čini baza podataka sa hiljadama snimaka, izgovorenih od strane pripadnika svih starosnih grupa i obuhvata govornike sa najrazličitijim karakteristikama glasa. Na osnovu ovih govornih podataka,  izračunavaju se statistički modeli za svaku starosnu grupu i pol, i razvijaju algoritmi pomoću kojih se analiziraju i vrednuju karakteristike glasa govornika. Govorni automat na ovaj način već posle nekoliko izgovorenih reči prepoznaje kojoj kategoriji treba dodeliti pozivaoca, u zavisnosti od njegove starosne i polne strukture

Ova nova tehnologija ne omogućava samo optimizovanje govornog stila i odabir reči u dijalogu s kupcima, već i konkretnu ponudu koja se upućuje pozivaocu. Firme sa kontakt-centrima i ovim govornim automatima  prepoznaće ko su im tipični korisnici i za koje proizvode ili servise se određena korisnička grupa posebno interesuje, što će omogućiti individualizaciju ponude upućenu kupcu.

Govorni automat je samo jedan od uspeha stručnjaka za govor iz CT-a (Corporate Technology). Radio-navigacioni sistem Carminat CD Bluetooth novog automobila Renault Laguna funkcioniše na osnovu modula za prepoznavanje govora/govornika – SpeechAdvance ASR Embedded. Naučnici rade i na tome da se otvaranje i navigacija internet stranica realizuje prirodnim govorom. Zajedno sa firmama Daimler i Fraunhofer FIRST, Siemens je na tom polju razvio prvi sistem u okviru projekta SmartWeb, kojeg je vodio Nemači naučni centar za veštačku inteligenciju.

Leave a Reply