Software

Softver Narodne banke za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2008. dostupan za preuzimanje

Narodna banka Srbije je i ove godine pripremila programski paket za sastavljanje finansijskih izveštaja u elektronskoj formi.

Aplikacija RIApp je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu Narodnoj banci Srbije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Aplikacija RIApp obezbeđuje jednostavan unos podataka u propisane obrasce finansijskog izveštaja, primenu kontrolnih pravila za dobijanje računski ispravnih podataka i predaju finansijskih izveštaja bez plaćanja naknade.  Ove godine po prvi put, počev od 1. decembra 2008. pa sve do kraja februara 2009, obezbeđeno je potpuno transparentno preuzimanje ove aplikacije isključivo sa Internet strane Narodne banke Srbije www.nbs.rs u odeljku Info servisa.

Ova prva aplikacija je namenjena za sastavljanje finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, davaoce finansijskog lizinga, druga pravna lica i preduzetnike, dok će za ostala pravna lica (banke, društva za osiguranje, berze i brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društva za upravljanje investicionim fondovima) aplikacije biti dostupne, na isti način putem Interneta, u toku decembra 2008. i januara 2009. godine, a u zavisnosti od promena u propisima za navedene grupe pravnih lica do kojih može doći u međuvremenu.

Predstavnici Narodne banka Srbije će na VII Međunarodnom sajmu preduzetništva BIZNIS BAZA održati prezentaciju o prednostima dostavljanja finansijskih izveštaja u elektronskoj formi. Prezentacija će biti održana prvog dana sajma, u četvrtak  27. novembra 2008, u hali XIV Beogradskog sajma u 10,30. Na sajamskom pultu Narodne banke Srbije, sve vreme održavanja sajma, demonstriraće se postupak i način rada sa aplikacijom RIApp za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2008. godinu, sa praktičnim primerima i rešenjima.

Leave a Reply