Software

Softver za poslodavce i HR odeljenja

Indago7 predstavlja jednu od njakvalitetnijih ATS (Applicant Tracking SystemSistem za Organizaciju Aplikanata) softvera koji automatizuje, prati i statistički obrađuje celokupan proces zapošljavanja.

Ovaj web-bazirani sistem za regrutaciju omogućuje da se organizuju, automatizuju i standardizuju procesi zapošljavanja.

Indago7 pruža mogućnost da se kategorišu aplikanti na osnovu njihovih kvalifikacija, da se vrši pretraga na osnovu ključnih reči itd. Svi kandidati se nalaze u Indago7.com ATS bazi podataka i spremni su za obradu. Nije potrebno nikakvo podešavanje i instaliranje za korišćenje ove aplikacije. Sve što je potrebno je pristup internetu.

Indago7.com je u vlasništvu ORIS Kreativne Solucije – rekruting kompanije sa sedištem u Torontu i kancelarijama u New York-u, Amsterdamu, Novom Sadu i Pragu. Ogranak za Tehnička rešenja kompanije ORIS Kreativne Solucije, Indago7.com je formiran sa ciljem da pomogne Poslodavcima i Agencijama za Zapošljavanje da rade bolje i pametnije. Njihov cilj je da obezbeđenje neophodih alata za poslodavce i rekrutere kako bi smanjili troškove zapošljavanja dok u isto vreme podižu kvalitet novih kadrova.

Ključne prednosti ovog softvera:

 • Pristup u svako vreme i na svakom mestu
 • Smanjenje administracije i troškova
 • Ubrzan proces
 • Transparentnost celokupnog procesa
 • Brže popunjavanje otvorenih pozicija, kvalitetnijom radnom snagom
 • Brz povraćaj uloženih sredstava
 • Povećanje broja i kvaliteta kandidata
 • Unapredjenje kvaliteta zaposlenih kandidata
 • Unapredjenje interne i eksterne komunikacije
 • Poboljšan uvid u analize poslovnih rezultata
 • Unapredjenje komunikacije i odnosa sa internim i eksternim klijentima
 • Smanjenje troškova zapošljavanja
 • Smanjenje troškova administracije ljudskih resursa
 • Ujednačen i konstantan proces zapošljavanja
 • Povećanje broja i kvaliteta aplikanata
 • Poboljšan učinak menadžmenta
 • Ostvarite željene rezultate

Neki od postojećih domaćih korisnika softvera su:

 • Inbev Pivara – Apatin, www.apa.imaposla.com
 • Efes Pivara – Pancevo, www.weifert.co.yu (zaposlenje)
 • MK Group – Novi Sad, www.mkgroup.imaposla.com
 • Rodić MB – Novi Sad, www.posao.mbbb.biz
 • ITM Group – Beograd. www.itm.imaposla.com
 • Zekstra – Beograd, www.zekstra.imaposla.com
 • Opportunity Banka – Novi Sad, http://www.indago7.com/opportunitybank/modules/applicants/index.php5

Više o samom softveru možete videti I na www.indago7.com

Leave a Reply