Software

Softverski kreirana prva mapa svetskih vetrova

Mapa svetskih vetrova, delo softverskog inženjera Kamerona Bekarija koristi podatke iz nekoliko meteoroloških izvora da bi napravila trenutni prikaz kretanja vetrova.

Ova interaktivna mapa ažurira se na svaka tri sata tako da omogućava posetiocima da u svakom trenutku, klikom na određenu lokaciju na planeti, tačno vide kako na toj tački izgleda kretanje vetrova, koja je njihova brzina i pravac.

mapa vetrova

Globus vetrova prikazuje i svih pet velikih morskih struja, blagi vetrovi prikazani su tankim zelenim linijama, jaki su predstavljeni debljim linijama žute boje, dok su najjača strujanja obojena u crveno.

Za prikupljanje podataka, sajt koristi bazu Nacionalnog centra za zaštitu životne sredine, Nacionalne meteorološke službe i Nacionalne okeanske i atmosferske asocijacije.

Leave a Reply