Software

“Solfins” tim u San Dijegu na “SolidWorks World 2014”

Jedan od najvećih skupova 3D CAD korisnika i vezanih softverskih rešenja “SolidWorks World”, ove godine održava se u San Dijegu. Skup je počeo 26. januara, a danas se završava.

U San Dijegu je ove godine i veliki deo “Solfins” tima, kako bi usavršili svoja znanja i omogućili svojim klijentima prvoklasnu podršku, obuku i konsultantske usluge za implementaciju softverskih rešenja u konkretnim industrijama, kažu u kompaniji “Solfins”.

Na skupu su predstavljene inovacije koje će u narednim godinama pomagati korisnicima da razvijaju bolje proizvode.

solidworkd

– Tu je “Solidworks Mechanical Conceptual” – za sve one koji žele da imaju konceptualno rešenje proizvoda, mašine, mehanizma, uz mogućnost provere funkcije, čvrstoće i kinematika, a bez ulaska u razradu nepotrebnih detalja, relacija, strukture sklopova, podsklopova, delova. Rešenje ima integraciju sa osnovnim “SolidWorks” paketom koji preuzima i vrši razradu konceptualnih rešenja i pretvara ih u dokumentaciju za proizvodnju – navedeno je u saopštenju.

– Zatim, tu je i “Exalead OnePart”, revolucionarna tehnologija koja omogućava korisnicima različitih CAD, ne-CAD, PDM i PLM softverskih rešenja da preko jednog prozora za pretragu pronalaze informacije iz svih postojećih 3D CAD softverskih rešenja. Tu je i “Solidworks Plastics Advanced” – kompletirana integracija naprednih opcija za simulaciju hlađenja delova u alatu i deformacije delova nakon procesa hlađenja i stabilizacije dimenzija. Modul je naročito interesantan konstruktorima kompleksnih proizvoda i alata za injekciono livenje. Sledi “Solidworks Inspection” – kreiranje specijalizovane dokumentacije za potrebe inspekcije i kontrole kvaliteta u procesu proizvodnje, kao i “Solidworks Industrial Conceptual” – industrijski dizajn u kolaborativnom cloud okruženju.

Svi ti proizvodi biće dostupni sadašnjim i budućim klijentima beogradske firme “Solfins”, navedeno je u saopštenju.

Leave a Reply