Software

Sony Sound Forge 9

Sony Creative Software podstiče kreativno izražavanje, nizom proizvoda za digitalni video, muziku, DVD i audio produkciju. Sound Forge, ACID i Vegas softveri su definisali sadržaj digitalnih kreacija generacijama profesionalaca, amatera i entuzijasta. Ovi proizvodi nastavljaju da ističu lakoću pri korišćenju moćnih alata koje maksimalno utiču na kreativnost korisnika.

Preciznost, Stabilnost, Lakoća i Brzina

Sound Forge 9 predstavlja sofver za digitalnu obradu audio signala namenjen kako zahtevnim profesionalnim korisnicima tako i amaterima. Namena ovog paketa je višestruka: za brzo i precizno kreiranje i obradu stereo i višekanalnih audio file-ova, efikasnu analizu, snimanje i obradu audio signala, obnovu starog i lošeg snimka, dizajniranje zvuka za multimedialne file-ove.

Alati za dizajniranje i obradu zvuka

Kao dodatak paketu Sound Forge 9 je uključen: CD Architect 5 software za dizajniranje, obradu i rezanje Red Book audio CD, Noise Reduction 2 plug-ins za rešavanje audio problema (kao što šumovi na traci, zujenja kamere, neprijatni zvuci i slično) i Mastering Effects Bundle powered by iZotope™, četiri profesionalnih audio plug-inova.

Stereo i višekanalni recorder

Sound Forge 9 sadrži kompletni set alata namenjen snimanju audio zvuka. Nudi mogućnost snimanja zvuka direktno na zvučnu karticu ili korišćenje opcije Record timer-a za štelovanje vremena i datuma za početak snimanja zvuka. Takođe , možete da startujete snimanje kada zvuk pređe određeni prag čujnosti ili frekvencije uz pomoć Threshold Record Triggering.

Precizna audio obrada

Obradite stereo i višekanalne audio signale do najjednostavnijih nivoa u realnom vremenu. Koristite poznate Windows komande kao što su : cut, copy, paste, mix, i crossfade audio.

Moćni efekti

Koristite preko 40 profesionalnih studiskih efekata i procesa uključujći : Normalize, EQ, Delay, Chorus, Volume, Dynamics, Noise Gate, Pitch Shift, Flange, i Vibrato. Sound Forge podržava i DirectX i VST efekte.

Cena aplikacije Sony Sound Forge 9 je 420$ a može se nabaviti preko firme RomSys Data.

Leave a Reply