Software

Specijalna ponuda za Acrobat proizvode

U toku je posebna ponuda za kupce Acrobat X Standard i Acrobata X Pro softvera. Svi kupci koji do 31.12.2011. kupe 6 licenci Acrobat X Standard ili 4 licence Acrobata X Pro softvera, na poklon dobijaju Adobe Acrobat X Suite, paket.

Adobe Acrobat X Suite je softverski paket koji omogućava brzo uređivanje digitalnog sadržaja, retuširanje fotografija, kreiranje efektnih multimedijskih prezentacija, interaktivnih obrazaca i uklapanje tih interaktivnih sadržaja u PDF portfolio.

Sadrži:

  • Acrobat X Pro za izradu, zaštitu i sigurnu razmenu interaktivnih PDF dokumenata
  • Photoshop® CS5, opšteprihvaćeni standard za obradu fotografija
  • Adobe Captivate® 5 za izradu interaktivnih multimedijalnih edukacijskih sadržaja, objedinjavanjem audio i video sadržaja, slajdova i raznih drugih vrsta sadržaja
  • Adobe Presenter 7 za brzo pretvaranje statičnih slajdova izrađenih u Microsoft PowerPoint-u u interaktivne poslovne prezentacije
  • Adobe LiveCycle®Designer ES2 za dizajniranje potpuno novih profesionalnih obrazaca ili kreiranje interaktivnih obrazaca na temelju templejta.
  • Adobe Media Encoder CS5 za pretvaranje raznovrsnih video formata u format kompatibilan sa Adobe Flash®Player-om

Ponuda važi za kupce komercijalnih licenci Acrobat X Standard i Acrobata X Pro softvera i traje do 31.12.2011.

Leave a Reply