Software

Špica “Time&Space” softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa obogaćen mobilnim klijentom

Time&Space je kompletno rešenje namenjeno kontroli pristopa i evidenciji radnog vremena.

Fleksibilna i skalabilna identifikaciona infrastruktura osnova je robustne i sigurne platforme. Zahvaljujući širokim mogućnostima definisanja različitih satnica i pravila, omogućava precizan obračun radnog vremena i pripremu podataka, koje je je kasnije moguće preneti u razne programe za obračun zarada ili HR sisteme.

Time&Space mobilni klijent (mTS) je Time&Space modul namenjen upotrebi na ručnim računarima. mTS omogućava registraciju radnika na gradilištima, u rudnicima, voćnjacima, odnosno mestima gdje zbog potrebne infrastrukture ili zbog zahteva za mobilnošću to do sada nije bilo moguće. Aplikacija je jednostavna za upotrebu te omogućava najčešće potrebne operacije za operatere na terenu.

Registracija radnog vremena

Registracija radnog vremena se vrši odabirom željenog događaja i očitavanjem kartice korisnika. Osim osnovnog događaja mTS omogućava i upis dodatnog parametra (broj sati, vrsta posla, mesto troška, radni nalog…) čime se omogućava detaljan uvid i u strukturu rada na objektu.

Komunikacija

mTS podržava off-line i on-line način rada. Pre početka registracije potrebno je sinhronizirati lične podatke iz centralne T&S baze u bazu ručnog računara. Nakon izvršenih registracija i prenosa podataka u T&S centralnu bazu registracije je i dalje moguće čuvati i u bazi ručnog računara određeno vreme, odnosno brisati ih odmah nakon prenosa. Prilikom prenosa podataka u T&S centralnu bazu sistem nam nudi tačnu informaciju o ukupnom broju registracija, kao i o broju uspešno prenesenih registracija.

Pregled podataka

Nakon sinhronizacije sa centralnom bazom, uz odgovarajuća prava omogućen je uvid i izmena ličnih podataka korisnika.
Aplikacija omogućava i pregled svih registrovanih događaja koji se nalaze u bazi ručnog računara. Aplikacija nudi pregled svih događaja prema datumu i vremenu nastanka, prema korisniku, datumu i vrsti događaja.

Karakteristike

* Očitavanje RFID ili bar koda
* Unos dodatnog parametra (broj sati, vrsta posla, mesto troška, radni nalog…)
* Data komunikacija (WiFi, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)
* Pregled registracija po datumu, korisniku ili događaju
* Pregled / Izmena ličnih podataka

Zahtevi

* Time&Space v7.00 ili noviji
* Windows Mobile OS 5/6/6.1
* Motorola (Symbol) ručni računar (displej QVGA/VGA)

Leave a Reply