Software

Spider.Net platforma pruža zakonsku validnost dokumenata i poslovnih procesa

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, Narodna banka Srbije, Privredna komora Srbije organizovali su i ove godine konferencija i izložba Smart eGovernment, koja je bila održana od 27-28. oktobra u hotelu „Continental“.

Smart e Government okupio je domaće i strane IT stručnjake, industrijske lidere, vladine IT stratege, univerzitetske profesore i nezavisne eksperte koji su u toku dva dana razmatrali stanje i aktuelne trendove u primeni savremenih tehnologija za uspostavu javnih elektronskih servisa, koji treba da obezbede efikasnu i bezbednu razmenu podataka između države, građana i privrede.

MFC je prezentacijom “Spider.Net platforma” predstavio svoje domaće rešenje za eGovernment, a ono što ga izdvaja od drugih rešenja na našem tržištu je da se može odmah implementirati, bez dodatne kastimizacije.

Brza promena tehnologija, još brže promene zahteva samog poslovnog okruženja, zakonske promene u našoj zemlji kao posledica tranzicije i dinamika svetskog IT tržišta, za zaposlene u kompaniji MFC bili su samo povod da ulaganjem dodatnih napora pokušaju da budu brži od tih promena i da svaku dočekaju sa spremnim rešenjem.

Upravo je rešenje Spider.Net razvijeno u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja reguliše oblast eGovernment-a i kao takvo pruža zakonsku validnost dokumenata i poslovnih procesa. Sve to sadašnjim i budućim klijentima garantuje da će u kompaniji MFC uvek imati pouzdanog partnera, a u sopstvenom IT okruženju, na rešenjima Spider platforme imati savremeno, pouzdano i efikasno softversko rešenje.

Leave a Reply