Software

SPIDER.Net – softver za pametnu arhivu domaći bestseler

Nova verzija donosi funkcionalnosti modernog i do 80 % jeftinijeg, komfornog i zakonom regulisanog načina za upravljanje dokumentima

MFC, domaći lider u razvoju dokument menadžment rešenja, lansirao je na tržište najnoviju tehnološku generaciju svog strateškog proizvoda Spider.Net. Korporativno iskustvo u analizama zahteva korisnika, rezultira unapređenjem Spider-a kroz dve osnovne poente: 1) istovremeni višekorisnički rad u poslovnim procesima i verziranje dokumenata; 2) pridodavanjem vremenskog žiga otvorenom, vidljivim dokumentom u bezbednom režimu, pri digitalnom potpisivanju dokumenata kroz modul SignIT.

Tranzicija klasičnog u moderan rad neke firme, pretvaranjem papirne dokumentacije u baze slika i podataka, a poslovanja u optimizovane elektronske poslovne procese, u kompletu, upravo predstavlja ponudu MFC-a.

Brojni i različiti korisnici, dokazali su da primena dokument menadžment rešenja donosi uštedu do 80% u odnosu na klasično poslovanje fizičkom arhivom, a ona se dodatno uvećava zahvaljujući nedavno uspostavljenoj državnoj regulativi za primenu elektronskog potpisa, naročito u oblasti eletronskih servisa i e-Governmenta. Pored pomenutog, omogućeni su i drugi novitete, kao što su nove opcije integracije sa MS Office-om i praćenje autorske istorije rada (naročito zahvalno pri radu sa dokumentima sistema kvaliteta ili za sastavljanje ugovora, zapisnika i sličnih dokumenata).

Konkurentan inostranim proizvodima, Spider.Net proizvod za upravljanje dokumentima, beogradske kompanije MFC, koja ulazi u treću deceniju poslovnog i naučnog doprinosa u informatičkoj dokumentaristici, zapravo predstavlja platformu integrisanih Spider rešenja.

Bilo da govorimo o rešenju za organizaciju, pretraživanje i kontrolisani pristup elektronskoj arhivi (modul e-Arhiva), o sistemu za upravljanje tokovima dokumenata i korisničkim zadacima u poslovnom procesu (modul DocFlow), o alatu za samostalno kreiranje workflow sistema (Process Designer), potom kvalifikovano digitalno potpisivanje (modul SignIT) ili primenu poslovne inteligencije nad arhivom zarad poslovnih izveštaja (Spider BI), Spider.Net podrazumeva optimizovanu brzinu, fleksibilnost i sigurnost.

Leave a Reply