Software

Srpska verzija progeCAD-a 2010

Italijanska kompanija progeSOFT , koja se već dvadeset pet godina bavi razvojem CAD programa, je u saradnji sa kompanijom LIMIS završila prevođenje svog CAD alata progeCAD 2010 Professional na srpski jezik.

U ovoj, prvoj prevedenoj verziji, prevod je obuhvatio sve komande, opcije, podešavanja i dijaloge, dok je datoteka za Pomoć („Help“) ostala na engleskom jeziku. Pomoć nije prevođena zato što se početkom sledeće godine očekuje pojava progeCAD-a zasnovanog na novoj IntelliCAD 7 platformi, koja će doneti niz novina i izmena. Trenutno je urađen samo latinični prevod programa, dok će ćirilični prevod biti naknadno odrađen u nekoj od sledećih verzija.

Za razliku od Windows-a ili Office-a, koji poseduju LIP (Paket za jezički interfejs) kojim je moguće englesku verziju prebaciti u srpsku, progeCAD 2010 SRB je samostalan proizvod i ne poseduje takve mogućnosti.

progeCAD 2010 Professional SRB je dostupan kao komercijalna verzija, ali i kao školska verzija, koja je namenjena svim obrazovnim ustanovama i koja je u potpunosti besplatna za upotrebu.

Leave a Reply