Software

„SSD Toolbox“ Softver besplatni alat za ADATA SSD diskove

ADATA™ Technology je objavio dostupnost njihovog vlastitog softvera za nadgledanje statusa i održavanje performansi ADATA SSD diskova. Novi softver, pod nazivom „ADATA SSD Toolbox“, će omogućiti korisnicima da na brz i jednostavan način podese, optimizuju i nadgledaju generalno stanje njihovih SSD diskova.

DriveInfo

„ADATA SSD Toolbox“ omogućava nadgledanje trenutnog stanja i preostalog radnog veka diska putem S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) atributa. Takođe ovaj softver korisniku omogućava uvid u trenutnu radnu temperaturu, kapacitet i ukupnu zauzetost prostora na disku. Alati za rad sa SSD diskom uključuju sigurno brisanje, koje u potpunosti briše sve podatke sa diska i disk vraća disk u fabričko stanje, alat za instaliranje nove verzije radnog softvera, i opciju za proveru dostupnosti nove verzije „SSD Toolbox“ softvera. Za postizanje najboljih performansi diska i operativnog sistema, softver podržava i sistemsku (SSD) optimizaciju i optimizaciju putem OS-a. Podržani operativni sistemi uključuju Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit) i Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) verzije.

 

Za detektovanje problema, „SSD Toolbox“ ima dve opcije za dijagnostiku: Brzu Dijagnostiku, kojom se nad izabranim diskom pokreću osnovni testovi, i Potpunu Dijagnostiku, kojom se nad izabranim diskom pokreću opsežni testovi i koja duže traje. Ova dva izbora za skeniranje omogućavaju korisniku da izabere željeni nivo detekcije problema u zavisnosti od dostupnog vremena i raspoloživih resursa.

 

Očekuje se da će širok niz funkcionalnosti ugrađenih u softver pružiti korisnicima ADATA SSD-ova neophodne alate za nadgledanje, upravljanje i dijagnostiku, kako bi njihovi SSD-ovi održali visok nivo performanse tokom dugog niza godina. Listu svih ADATA SSD-ova koji su kompatibilni sa „SSD Toolbox“ softverom, možete pronaći ovde: http://www.adata-group.com/index.php?action=ss_main&page=ss_software_6&lan=en.

Leave a Reply