Software

S&T i Cisco bliže sarađuju

S&T-u pripada najviša sertifikacija koja se može dobiti od Cisco Unified Computing System (UCS) koji pokriva ceo regioncentralne i istočne Evrope. Dve kompanije sada bliže sarađuju, i zajednički će se posvetiti razvijanju tržišta računskih centara u istočnoj Evropi.

S&T pridonosi svoje prisustvo u ovom regionu, izgrađeno tokom dugog niza godina. Sve do sada , S&T je bio jedini regionalni partner koji može da ponudi kompletno VCE rešenje koje uključuje VMware, Cisco i EMC. Tako, samo jedan element pod nazivom Vblock može da ispuni korisničke zahteve u pogledu mreže, servera, storidža i virtuelizacije, i simultano da opslužuje hiljade korisnika.

Leave a Reply