Software

S&T i JP PTT Srbija – Prva pošta u regionu sa SAP-om

Poslovanje JP PTT Srbija višestruko unapređeno zahvaljujući uvedenom SAP sistemu
Prvi uspešno završeni projekat SAP implementacije u jednom javnom preduzeću u Srbiji bio je projekat koji je zajednički realizovao tim stručnjaka JP PTT saobraćaja „Srbija”, i SAP konsultanata S&T Serbia, kompanije sa decenijskim iskustvom u sistem integraciji i uvođenju poslovnih informatičkih rešenja.

JP PTT saobraćaja „Srbija”, u želji da u sve ozbiljnijoj i neizvesnijoj tržišnoj utakmici zadrži mesto nacionalnog i zauzme mesto regionalnog lidera na savremenom tržištu poštanskih usluga, započelo je sa inoviranjem postojećih i uvođenjem novih komercijalnih servisa, osavremenjivanjem infrastrukture, ali i sa unapređivanjem poslovnih aplikacija. Bitan korak u ovom pravcu bio je projekat SAP implementacije, čime je PTT Srbija postala prva pošta na Balkanu sa ovim svetskim poslovnim sistemom.

Sa gotovo dvovekovnom istorijom, preko 15000 zaposlenih i 36 pokrivenih gradova širom Srbije, JP PTT pozicioniran je kao javni operator, što podrazumeva univerzalnu dostupnost bazičnog servisa na teritoriji cele države. Veliki izazov za S&T, kao realizatora ovog projekta, predstavljalo je očuvanje osobenosti ovog velikog i razuđenog poslovnog uređenja; ali i njihova integracija u jedinstven sistem.
Implementirani su moduli za finansije, kontroling, upravljanje materijalima kao i upravljanje investicijama. Kad je reč o prodajnom modulu, Pošta je zadržala svoju postojeću, savremenu, aplikaciju koja je u potpunosti integrisana sa SAP-om, interfejsima koji su razvijeni korišćenjem modernih otvorenih tehnologija.

Sveobuhvatno poznavanje SAP-a

S&T Serbia je SAP partner sa najvećim mogućim rejtingom kod samog SAP-a (tzv. Gold status), a takav status je zaslužila dugogodišnjim iskustvom u implementaciji veoma složenih SAP projekata u Srbiji, a i u okruženju. S&T poseduje ekspertizu, kako u SAP konsaltingu, tako i u vođenju kompleksnih IT projekata, kao što je bio ovaj. Na projektu je radio tim od 25 visoko kvalifikovanih S&T-ovih konsultanata i menadžera od kojih je 14 bilo iz Srbije i 11 iz Adriatik regiona. “Izuzetno nam je drago što nas je Pošta Srbije prepoznala kao strateškog partnera za implementaciju svog novog poslovnog informacionog sistema, zasnovanog na SAP tehnologijama, radi poboljšanja kvaliteta njenih postojećih usluga i uvođenja novih. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu sa SAP-om, i velikom broju sertifikovanih konsultanata, S&T je mogao uspešno da izađe u susret izazovima koji su pred njim stajali. Budžet ovog projekta bio je značajno ispod budžeta sličnih projekata u okruženju, ako uzmemo u obzir veličinu kompanije i kompleksnost organizacione strukture poslovnih procesa. Ceo projekat implementacije izveden je sa optimalnim sredstvima i u efektivnom trajanju od 18 meseci, što je za projekat ovog obima izuzetno dobar rezultat. Dodao bih i da je zajedničko mišljenje da se ne treba zaustaviti na do sada urađenom i da se već razmatra proširenje postojećih funkcionalnosti i uvođenje novih. Temelji organizacije naše poslovne strategije su SAP rešenja i konsultantske usluge, a uspešan završetak „Post SAP“ projekta potvrđuje našu vodeću ulogu u ovoj oblasti poslovanja. Uvereni smo da će i ostali korisnici umeti da prepoznaju i iskoriste naše svobuhvatno poznavanje SAP-a.“, izjavio je Mihajlo Poštić, menadžer SAP segmenta u S&T Serbia.

Maksimum fleksibilnosti i unapređenje procesa odlučivanja

Očekuje se da će se SAP-om višestruko unaprediti poslovanje Pošte. Na prvom mestu SAP će omogućiti definisanje tarifnog sistema, zatim uspostavljanje realne cene isporuke pošiljke, integrisanom analizom utvrdiće se tačno gde nastaju troškovi i prihodi i takođe će se uspostaviti sistem kontrole.

„SAP softver ugrađen je u ceo sistem Pošta, dakle sve do šaltera, čime je omogućeno potpuno praćenje poslovanja. Ilustracije radi, do sada svi podaci u vezi sa prihodima od naplate poštanskih usluga evidentiraju se kod šalterskih službenika da bi se potom naknadno ubacivali u računarsku mrežu. SAP softver će omogućiti da se ti podaci automatski knjiže, kao i da budu dostupni u svim delovima računarskog sistema. Uvođenje SAP softvera ne utiče direktno na rad šalterskih službenika, ali omogućava efektniju analizu poslovanja što je solidna osnova za donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka“, izjavio je Dragan Malešević, vođa projekta za implementaciju SAP ERP softvera u PTT Srbija.
Implementacijom SAP poslovnog informacionog sistema, Pošta je već dobila višestruke koristi: integraciju i jasnu definiciju svojih poslovnih procesa, potrebnu otvorenost sistema, fleksibilnost, alat za efikasno donošenje poslovnih odluka i mnoge druge, čime će se, posledično, povećati efikasnost poslovanja i unaprediti tržišna pozicija. Transformacijom poslovnog sistema Pošte ispratiće se promene u okruženju i na ovaj način Pošta Srbije biće jedna od najmodernijih poštanskih sistema u regionu, koja ide u korak sa Evropom.

Leave a Reply